U bent hier

Volgens een studie van het OECD moet Letland meer inzetten op vaardigheden, innovatie en een beter investeringsklimaat

Volgens het OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) is het feit dat de Letse economie zeer snel herstelde van de pandemie, geen garantie voor een stijging van de levensstandaard. Een bevolkingsafname, een aanzienlijke ‘zwarte economie’ en de ontoereikende infrastructuur zijn de belangrijkste structurele problemen die de groeikansen van het land beknotten. Volgens het OECD zijn verschillende aanpassingen nodig om een continue verhoging van de levensstandaard te kunnen waarborgen.

Ondanks een bbp-groei van 4,8% in 2021, voornamelijk door export en EU-gesponsorde publieke investeringen, blijven Letlands armoedecijfers aanzienlijk. 1 Op 6 Letten leeft in armoede, en bij 65-plussers is dat zelfs 1 op de 3. Deze cijfers wijzen op de nood aan meer sociale woningen, wat vervolgens zou leiden tot een betere arbeidsmobiliteit. De armoede bij ouderen wijst op de noodzaak aan hogere pensioenen, lagere huisvestingskosten en hulp op lange termijn. Om aan deze behoeftes te voldoen zijn er volgens de OECD belastinghervormingen nodig, om onder meer het zwartwerk tegen te gaan.

De Letse bevolking neemt al sinds de jaren 1990 in aantal af. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het dalende geboortecijfer en een sterke emigratiestroom. Geen enkel ander OECD-land kent een sterkere bevolkingsafname dan Letland. Dit zorgt voor een tekort aan arbeidskrachten, wat dan weer kan opgelost worden door meer te investeren in het actieve arbeidsmarktbeleid.

Vervolgens is er nood aan meer trainingsfondsen, teneinde on-the-job opleidingen te promoten. Studenten in het hoger onderwijs zouden financieel gesteund kunnen worden, wat ervoor zou zorgen dat er minder schoolverlaters zijn.

Ten slotte zouden de uitgaven voor de gezondheidszorg (die momenteel slecht de helft van het OECD-gemiddelde zijn) verhoogd moeten worden. Dit zorgt ervoor dat minder mensen de arbeidsmarkt vroegtijdig zouden moeten verlaten.

Volgens Mathias Cormann, de secretaris-generaal bij de OECD moet Letland zich in de markt zetten als exportland, omwille van de relatief kleine economie en de grote demografische druk. Hij vervolgt dat bijscholing voor volwassenen, innovatie en een beter bedrijfsklimaat deze doelstelling ten goede zal komen.

Verder kan Letland meer gaan inzetten op innovatie en productiviteit. Dit kan onder meer door:

  • financiële steun te geven aan bedrijven die inzetten op R&D,
  • academische onderzoekers te laten delen in de royalty’s die ontvangen worden voor hun werk,
  • alsook door meer hightech bedrijven aan te trekken.

Ten slotte zouden er enkele duurzame veranderingen doorgevoerd moeten worden, zoals het langzaam opvoeren van de koolstofprijzen en het afbouwen van subsidies voor het gebruik van natuurlijk gas.

15 maart 2022

Bijkomende informatie