U bent hier

Vlaamse uitvoer mei 2021 ruim de helft hoger (+51,23%) dan mei 2020

Na exportdalingen in januari (-8,61%) en februari (-4,74%) volgde in maart uiteindelijk een “verlossende” exportstijging (+22,74%). Het werd een recordmaand maart, die het eerste exportkwartaal van 2021 net in de groene cijfers wist te tillen (+2,87%).
April 2021 bracht een maandklim van liefst 53,98% tegenover april 2020 tot 30,9 miljard euro en mei 2021 bevestigde met een vooruitgang van maar liefst 51,23%.
Daarnaast kleurde in mei ook de invoer (28,9 miljard euro) felgroen met 45,8% stijging t.o.v. mei 2020 (19,8 miljard euro).

Cumuleren we de eerste vijf maanden van 2021, dan oogt de situatie almaar positiever met 145,6 miljard euro aan Vlaamse export. Dat is 23,6 miljard euro meer of 19,30% hoger dan na 5 maanden in 2020, toen de echte “covidmaanden” maart, april en zeker ook mei de Vlaamse export onderuit haalden, het begin van een reeks gitzwarte maanden met dieprode exportcijfers.
Aan de invoerzijde waren 5 maanden import in 2021 goed voor 135,8 miljard euro of 17,13% meer dan de 116,0 miljard euro in de gelijknamige periode van 2020.

Op basis van vijf maanden cijfers kunnen we al voorzichtig gewag maken van een positieve trend voor 2021. De verwachte heropleving na de “coronaklappen” sinds maart-april 2020 blijkt dus effectief een feit.

Voor België gaf de NBB in een persbericht ook al algemene voorlopige raming voor juni 2021 vrij en die is in elk geval alweer bijzonder positief:

“In juni 2021 groeiden de uitvoer (+26,5 %) en de invoer (+27,0 %) voor de vierde opeenvolgende maand zeer sterk in vergelijking met de overeenstemmende periode van 2020. Over de eerste zes maanden van het jaar nam het gecumuleerde bedrag van de uitvoer toe met 16,2 % (tot € 174,8 miljard) en dat van de invoer met 12,9 % (tot € 162,9 miljard). Vergelijken we met de eerste helft van 2019 om de impact buiten beschouwing te laten van de ineenstorting van de handel in 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie, dan was de groei beperkt tot 5,5 % voor de uitvoer en 1,0 % voor de invoer.”

Laten we ook voor de Vlaamse export even vergelijken met een onverdachte pre-pandemieperiode als de eerste 5 maanden van 2019, dan lag de tussentijdse uitvoer tot mei 2021 maar 4,7% hoger en bleef de invoer zelfs 0,36% beneden het peil van 2019.

Uiteraard blijven zowel “covid” als “brexit”  doorheen 2021 allicht nog een tijdlang actueel.
Ook tijdens de eerste vijf maanden was dat zo, alleen al doordat vaccins nog altijd de hoogste regionen van de uitvoertabellen innemen: tot mei 2021 was de totale wereldwijde Vlaamse vaccinuitvoer al opgelopen tot 7,89 miljard euro, ongeveer 4,5 maal meer dan tijdens de eerste 5 maanden van 2020 (+344%).

In amper 5 maanden tijd heeft Vlaanderen al voor ruim 6,19 miljard euro aan covidvaccins geëxporteerd. Dat subtype was inmiddels al goed voor 78,52% van de totale tussentijdse Vlaamse vaccinuitvoer wereldwijd. Inmiddels staat Vlaanderen in voor zowat de volledige Belgische uitvoer (98,8%) van de coronavariëteit. Waarheen vooral, merkt u in bijgaande tabel.
Met 1,69 miljard euro aan export bleven ook niet-coronavaccins een exportpost van formaat, die nog altijd instond voor 21,48% van de vaccinuitvoer van januari tot mei 2021. Daarvan neemt Vlaanderen 49,7% van de Belgische totaaluitvoer voor zijn rekening, terwijl Wallonië tekent voor 50,1% ervan.

Vijf maanden post-Brexit laten de handelscijfers met het Verenigd Koninkrijk zich een stuk minder somber aanzien, want een eerste fikse exporttoename in april (+46,1%) kreeg in mei een vervolg, met een nóg steilere exportklim van 60,8%.

Dank zij de exportpiek in mei kwam onze export naar het VK na 5 maanden in 2021 erg in de buurt van het peil in 2020 na 5 maanden, amper 1,01% lager dan toen. Die forse maandstijging bracht meteen ook mee dat Groot-Brittannië in de periode tot mei 2021 niet langer de grootste absolute daler was onder onze exportmarkten. Tot en met april 2021 was dat wél nog het geval geweest.

De tot mei sterk opgelopen export naar het VK van o.a. minerale brandstoffen (+224%, aardgas in het bijzonder) en van farma (+92%, uitsluitend coronavaccins eigenlijk (zie tabel “Vlaamse export coronavaccins) volstonden net niet om uit de rode cijfers te raken.

Daarvoor bleef doorheen 2021 het exportverlies bij personenwagens te hardnekkig hoog (ruim anderhalf miljard euro of 73,4% minder dan in 2020 tot mei).
In haar meest recente prognose voor juni 2021 raamt de NBB het kwartaalgemiddelde van de Belgische export naar het VK 32,2% hoger dan in de overeenstemmende periode in 2020. Een stevige toename is dat, die ook stilaan evolueert naar de groeipercentages richting Duitsland (+43,5%), Frankrijk (35,7%) en Nederland (37,2%).

Afgaand op betalingsbalanscijfers van het Britse Office for National Statistics, zou de Britse import uit België ook in juni 2021 gunstig blijven evolueren en alweer een 27,89% omhooggaan t.o.v. juni 2020, toch de zoveelste “coronamaand” voor de internationale handel.
Voor de Britse maanduitvoer naar ons land zou er zelfs een meer-dan-verdubbeling (+157%) inzitten tegenover juni 2020.
Een raming van de Britse handelsrelaties met ons land, gecumuleerd voor het eerste halfjaar van 2021 zou het volgende tussentijdse beeld geven: Britse import uit België (+4,5%); Britse export naar België (+63,85%).

6 september 2021