U bent hier

Vlaamse uitvoer koersvast hoger in november '21

Op nog maar één maand van het jaareind, blijkt de export ook tijdens Q4-2021 door te gaan op het elan van oktober (+29%) met ook in november alweer een gespierde waardetoename tot 34,3 miljard euro, ineens 34,17% hoger dan de gelijknamige maanduitvoer in 2020 (25,55 miljard euro).
De exporttoename in november werd daarmee de 9e maandstijging op rij (sinds maart 2021), fors hoger (+34,17%) uiteraard dan november 2020, maar ook al ver (+30,34%) boven de novemberexport uit 2019, toch een onverdachte pre-pandemiemaand.

11 maanden ver in 2021 (jan - nov) blijkt het exportherstel in 2021, dat pas tijdens het eerste kwartaal aarzelend inzette (+1,69%), blijkbaar door te zetten. De uitvoercijfers blijven immers felgroen kleuren, met al voor 342,44 miljard euro aan Vlaamse export, 70,23 miljard euro meer of 25,8% hoger dan in 2020 na 11 maanden, toen de covidpandemie onze exportcijfers al 9 maanden lang in de min hield.

Ook afgezet tegen de eerste 11 maanden van 2019 (pre-pandemie dus), lag de waarde intussen al 14,04% hoger,

Op amper één maand van het jaareinde van 2021 heeft de Vlaamse export ook al een krappe 15% meer aan uitvoerwaarde laten optekenen dan in heel 2020 (298,23 miljard euro), al moet gezegd dat 2020 zonder meer een barslecht exportjaar was, met een totaaluitvoer die amper hoger lag dan in 2015 (298 miljard euro rond).

Maar er is meer: zelfs zonder de – nog ontbrekende — decembercijfers voor 2021, ging de Vlaamse export tot november (342,44 miljard euro) ook al meteen 4,1% hoger dan het jaaruitvoerrecord uit 2018 (329 miljard euro).

Aan de invoerzijde waren diezelfde 11 maanden import in 2021 goed voor 324,4 miljard euro of 26,7% meer dan de 256,1 miljard euro in de gelijknamige periode van 2020. Die invoer lag trouwens ook al 12,6% hoger dan die in 2019 na dezelfde 11 maanden én zelfs al licht hoger (+1,32%) dan de jaarrecordinvoer uit heel 2018 (320,2 miljard euro).

Op basis van provisoire decembercijfers gaf de NBB voor heel 2021 al een eerste vooruitblik vrij op het positieve trendverloop van de internationale handel van België. De teneur ervan blijft positief:

“In december 2021 heeft het herstel van de Belgische export en import nog niet aan kracht verloren, wel integendeel: de groeicijfers voor uitvoer en invoer waren het hoogst sinds mei 2021, met resp. +33,8% en 41,4% in vergelijking met de overeenstemmende periode in 2020. Daarmee wordt 2021 ongetwijfeld hét jaar van het herstel, na het historische dieptepunt voor de Belgische buitenlandse handel in 2020 omwille van de COVID-19 pandemie. Terwijl in 2020 de uitvoer nog daalde met 7,4% t.o.v. het jaar voordien en de invoer zelfs met 9,2% - de laagste cijfers sinds de recessie van 2009 – waren de groeicijfers in 2021 eveneens historisch: de uitvoer steeg met 24,5%, en de invoer met 23,7%. Deze cijfers — letterlijk ongezien in de geschiedenis van de Belgische buitenlandse handel — zijn te verklaren door de combinatie van 3 factoren: de economische herleving na de felle recessie; prijsstijgingen bij een reeks belangrijke producten zoals minerale brandstoffen, en de handel in chemische producten (met name farmaceutica en in het bijzonder COVID-vaccins).”

25 februari 2022