U bent hier

Vlaamse juni-export 9,3% achteruit

De Vlaamse maanduitvoer in juni 2020 daalde met 9,3% tegenover dezelfde maand vorig jaar. De
invoer verminderde met 13,2%: het blijven uiteraard dalingen, maar wel van een andere orde dan de
recordverliezen in april en mei.

Vlaanderen heeft in juni 2020 ongeveer 24 miljard euro geëxporteerd, 9,3% minder dan in juni vorig
jaar. Dat is voor het eerst in maanden opnieuw een ‘normaal’ resultaat. De Vlaamse export noteerde
in juni 2019 namelijk exact dezelfde achteruitgang (-9,3%).
Bij de import noteerde Vlaanderen in juni 2020 een bedrag van 22,43 miljard euro. Dat is een daling
van 13,2% tegenover juni 2019. Ook hier dus een heel wat minder slecht resultaat dan in april (-29,9%)
en mei (-30,4%).

Januari, februari en maart 2020 waren al geen topmaanden, met als gevolg een exportdaling van 1,6%
in het eerste kwartaal. De bijzonder zwakke april- en meicijfers maakten dat het tweede kwartaal een
verlies van maar liefst 22,2% liet optekenen.
Voor de gecumuleerde exportcijfers voor de eerste jaarhelft van 2020 betekent dit een voorlopige
terugval met 11,86% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Tijdens diezelfde zes maanden verloor
de import dan weer 14,7% tegenover vorig jaar.

Ten opzichte van de buurlanden zit het verloop van de Vlaamse exportcijfers van juni 2020
(-9,3%) zich nog altijd ergens in de middenmoot. Op basis van voorlopige cijfers van de nationale
statistiekdiensten stellen we vast dat Nederland zijn export minder fors zag teruglopen met een daling
van bijna 6%. Duitsland boekte een exportverlies van 9,4%. In Frankrijk was de terugval heel wat feller
(-22,5%). Ook in Italië liep de export in juni terug (-12,1%), een sterkere daling nog dan in Spanje (-9,2%).

Vergelijken we het exportverloop tijdens het eerste halfjaar van 2020 met dat van de overige EUlanden,
dan houdt Vlaanderen zich ook daar ergens op in de middengroep. Nederland zag zijn
halfjaarexport minder teruglopen (-8,5%), terwijl van Duitsland (-13,4%), Italië (-15,3%), Spanje
(-16,1%) en Frankrijk (-21,4%) de uitvoer in die periode sterker achteruitging dan die vanuit Vlaanderen
(-11,86%).

15 september 2020