U bent hier

Vlaamse handelscijfers 2014: toegang nieuwe groeimarkten vergroot, maar export naar buurlanden valt licht terug

Vlaanderen exporteerde in 2014 voor 293,5 miljard euro, het hoogste bedrag ooit. Dat blijkt uit een analyse van de exportcijfers 2014 van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (NBB), uitgevoerd door Flanders Investment & Trade.

De Vlaamse import daalde lichtjes tot 286,4 miljard euro. Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische export klopte af op 82,4%. Chemie en farma staan met voorsprong op kop in de exportrangschikking van de Vlaamse sectorale exportportefeuille. De uitvoer van minerale brandstoffen, op de tweede plaats in de lijst, kende een vrij zware terugval. Dat was het gevolg van de gedaalde olieprijs en afgenomen afzetvolumes.

Enkele vaststellingen

 • In 2014 waren er geen grote schommelingen in de waarden van zowel de uitvoer (+0,49%) als de invoer (-0,38%), in vergelijking met 2013. Dat is vooral toe te schrijven aan de prijsfluctuaties van minerale brandstoffen.
 • Het aandeel van Vlaanderen in Belgische uitvoer = 82,4%; Wallonië = 15,3% en Brussel = 2,3%.
 • Hoewel de Vlaamse uitvoer in 2014 piekte naar een nieuw recordpeil, vertraagde het groeiritme van onze export wel sinds 2010 – het jaar waarin onze uitvoer zich voor het eerst herpakte na de crisisjaren 2008 en (vooral) 2009.
 • De uitvoer naar onze belangrijkste exportpartners had het moeilijk: Duitsland (+0,2%), Nederland (-4,2%), Frankrijk (-0,6%). De export naar het Verenigd Koninkrijk (+10,6%), Polen (+8,5%) en Spanje (+3,4%) doet het een stuk beter.
 • In 2014 overtrof onze export naar het Midden-Oosten (+4,9%) het globale groeigemiddelde in Azië (+2,84%). De uitvoer naar de VAE kende opnieuw een enorme vooruitgang (+11,3%), waardoor het land momenteel is opgeklommen naar de 16de plaats in de lijst met Vlaamse exportbestemmingen.
 • In Noord-Amerika (+6,2%) dreven enkel de Verenigde Staten de handelscijfers aan (+8,9%; vooral farma, organische chemie, machines en wagens).
 • Ook naar Afrika werd in 2014 een bovengemiddelde exportgroei opgetekend (+2,57%), al was het vooral in Sub-Sahara-Afrika waar de Vlaamse export de meeste wind in de zeilen had (+4,2%).
 • In Zuid-Amerika (-14,9%) en de Centraal-Amerikaanse markten (-7,7%) verliep de exportverkoop minder vlot: Brazilië (-3,7%; inmiddels maar onze 19e afzetmarkt), Mexico (-7,9%), Chili (-14,6%) en Argentinië (-61,3%).
 • Rusland liet zich opmerken als sterkste daler onder de exportmarkten uit de top 20: -20,6%; goed voor een vermindering van 971 miljoen euro. De exportdaling liet zich voelen over de hele lijn en dus niet alleen bij de producten die geviseerd en getroffen zijn door de sancties of boycots uit de tweede jaarhelft van 2014.
 • Richting BRICS (-1,26%) evolueerde de uitvoer in 2014 licht negatief (+0,5%). Vooral het vijfde minder export naar Rusland (-20,6%) en de minder goede exportresultaten bij clustergenoten Brazilië (-3,7%) en Zuid-Afrika (-5,8%) wogen door. De positieve resultaten van India (+8,8%) en China (+2,6%) – de hoogst geklasseerde BRICS-landen – konden het exportverlies van de landengroep wel een beetje compenseren, maar niet uit de rode cijfers tillen. Als exportbestemming tekent BRICS nu voor 7,86% van de Vlaamse totaalexport. Ook de Vlaamse uitvoer naar de Next-11 ging in 2014 licht achteruit (-0,79%) en komt zo op een aandeel van 3,71% in de totale Vlaamse jaarexport.
 • Met een aandeel van 22,5% in de Vlaamse totaaluitvoer, stonden chemie en farma ook in 2014 ruimschoots aan kop van de Vlaamse sectorale exportportefeuille. Toch daalde de export voor het sectorduo (-0,32). Maar het verlies is integraal toe te schrijven aan de chemische producten (-3%), want apart farma kende zelfs een groei van 4,5%.
 • De uitvoer van minerale brandstoffen, het tweede producttype uit de rangschikking, kende een terugval (-10,24%). Zowel de forse dalingen van de olieprijs als de afgenomen afzetvolumes hebben duidelijk effect gesorteerd op de Vlaamse uitvoerresultaten.
 • De Vlaamse import daalt met 0,38% tot 286,4 miljard euro. Ook hier is de belangrijkste daler de sector van de minerale brandstoffen (-8,58%; aandeel van 20,2%). Door die terugval kreeg de branche aan de invoerzijde wel de hete adem van chemie en farma in de nek, dat een aandeel haalde van 19,9% dankzij een invoerstijging van 1,2%.

Quotes

Vlaanderen leeft van de export: het is één van de belangrijkste fundamenten van onze welvaart.  We behoren tot de meest geglobaliseerde regio’s in de wereld. Het is positief dat onze markttoegang naar nieuwe groeimarkten in het Midden-Oosten en Sub-Sahara-Afrika is gestegen,. Anderzijds hoop ik dat - na terugval van de export naar onze buurlanden – we volgend jaar terug kunnen aanknopen met een stijging.. Deze cijfers tonen eens te meer aan dat we niet alleen Vlaanderen als logistieke hub verder uit moeten bouwen maar ook ons industrieel weefsel moeten versterken. We mogen de boot van de Vierde Industriële Revolutie niet missen.

Geert Bourgeois

De export blijft zeer belangrijk voor de Vlaamse economie, de economische motor van het land. Ondanks het verlies dat in sommige exportmarkten - zoals Rusland - werd opgelopen, blijft de export groeien. Flanders Investment & Trade zet er maximaal op in om onze bedrijven er toe aan te zetten hun exportmarkten voldoende te diversifiëren en nieuwe groeimarkten aan te boren. Dit leidt tot nog betere prestaties en een beter concurrentievermogen.

Claire Tillekaerts

Perscontact

Benjamin Muylaert, Woordvoerder van de minister-president en de minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Email: benjamin.muylaert@vlaanderen.be | + 32 (0)473 95 25 69

Tom Vermeulen, woordvoerder Flanders Investment & Trade
Email: tom.vermeulen@fitagency.be | +32 (0)473 89 99 04

21 april 2015