U bent hier

Vlaamse export naar Japan kende stevige groei in 2019

In 2019 was de Vlaamse export goed voor 325 miljard euro, een lichte daling van -1,29% ten opzichte van 2018. Naar Japan zag Vlaanderen zijn uitvoer echter toenemen met +14,21%. Japan steeg van de 19de naar de 17de plaats op de lijst van de belangrijkste exportbestemmingen. Zijn aandeel in de Vlaamse export steeg van 0,87% in 2018 naar 1,00% in 2019, goed voor 3,26 miljard euro tegenover 2,85 miljard in 2018.

Van de 15 sectoren met een individueel aandeel van meer dan 1% van de Vlaamse export naar Japan konden er 9 hun export naar Japan doen aangroeien (zie figuur 1). De farmaceutische en de automotive sector, die samen goed zijn voor bijna de helft van de uitvoer naar Japan, tekenden voor een groei van bijna 33% en 19%.  

Figuur 1: Groei van de top-15 sectoren in de Vlaamse export naar Japan (2019 – 1000 euro)

Rang

HS-code Sectoren

Exportwaarde

Export- aandeel

% groei

1

30       - farmaceutische producten

1 041 439

31,98%

+32,59%

2

87       - automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor over land, en onderdelen daarvan

561 006

17,23%

+18,92%

3

90       - optische instrumenten; fotografische en de cinematografische toestellen; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten; medische en chirurgische instrumenten; en onderdelen daarvan

267 173

8,20%

-3,44%

4

29       - organische chemische producten

223 671

6,87%

+13,16%

5

84       - kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan

200 583

6,16%

+35,79%

6

85       - elektrische machines en onderdelen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, beelden en geluid voor televisie, en onderdelen daarvan

126 886

3,90%

+8,79%

7

39       - kunststof en werken daarvan

96 053

2,95%

-7,71%

8

38       - diverse producten van de chemische industrie

78 187

2,40%

+13,64%

9

18       - cacao en bereidingen daarvan

62 792

1,93%

-1,77%

10

40       - rubber en werken daarvan

51 329

1,58%

+3,43%

11

74       - koper en werken van koper

43 771

1,34%

+82,57%

12

28       - anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen

39 264

1,21%

-15,80%

13

71      - echte en gekweekte parels, edel- en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, en werken daarvan; fancybijouterieën; munten

38 416

1,18%

-40,12%

14

37       - producten voor fotografie en cinematografie

37 583

1,15%

+25,59%

15

73       - werken van gietijzer, van ijzer en van staal

35 012

1,08%

-15,79%

Op 1 februari 2020 trad het economisch partnerakkoord (EPA) tussen Japan en de Europese Unie in werking. Het EPA zorgde voor lagere Japanse importtarieven. In welke mate hebben zij de groei van de Vlaamse export naar Japan bevorderd?

Binnen de Vlaamse export naar Japan bevinden zich 82 productcategorieën (HS-code met 8 cijfers, GN8 genoemd) die elk meer dan 5 miljoen euro opleverden in 2019. Daarvan kenden 53 categorieën een aangroei. 17 onder hen, of bijna 1/3, zagen hun Japanse importtarieven dalen door het EPA. De top-2 (farma en automotive) vallen hier niet onder. Zij profiteerden reeds van een nultarief nog voor het EPA in werking trad. De 17 producten staan in figuur 2.

Figuur 2: Vlaamse producten met een EPA-importtarief en een exportgroei op Japan (2019)

Rang

Productcategorie (GN8-niveau)

Export- waarde

in

1000 €

% in export naar Japan

% groei tov 2018

Japanse import- tax op 1/1/19

Japanse import- tax op 1/4/19

9

29339980 - heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer stikstofatomen als hetero-atoom

47 323

1,45%

+116,02%

3,10%

0,00%

10

74020000 - koper, niet-geraffineerd; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

40 958

1,26%

+78,82%

3,00%

0,00%

22

28332400 - nikkelsulfaten

21 952

0,67%

+48,27%

3,90%

0,00%

27

38249964 - producten en preparaten van de chemische of aanverwante industrieën, gebruikt voor farmaceutische of chirurgische doeleinden

18 221

0,56%

+2,22%

2,60%

0,00%

32

18062010 - chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht van > 2 kg    

14 030

0,43%

+17,85%

28,00%

22,90%

37

19041090 - graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren, op basis van granen, andere dan mais of rijst.

10 787

0,33%

+7,85%

11,50%

8,60%

43

29142900 - ketonen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, zonder andere zuurstof-houdende groepen 

9 982

0,31%

+49,78%

3,90%

0,00%

44

29359090 - sulfonamidoverbindingen

9 293

0,29%

+329,02%

3,90%

0,00%

50

20041010 - aardappelen, enkel gekookt of gebakken, bevroren

8 347

0,26%

+31,63%

8,50%

4,30%

52

39046920 - fluorelastomeer fkm, in primaire vormen

7 947

0,24%

+3,22%

5,60%

0,00%

53

18069039 - chocolade en chocoladewerken, ongevuld (m.u.v. die in de vorm van tabletten, staven of repen en m.u.v. bonbons of pralines)

7 817

0,24%

+13,76%

10,00%

8,20%

60

29242970 - cyclische amidoverbindingen, cyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten 

6 965

0,21%

+149,26%

3,10%

0,00%

61

21021031 - bakkersgist, gedroogd

6 911

0,21%

+7,64%

10,50%

0,00%

62

38245090 - mortel en beton (m.u.v. vuurvast beton en stortklaar beton)

6 835

0,21%

15144%

2,60%

0,00%

77

39209100 - platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van poly"vinylbutyral" zonder celstructuur, niet op een drager, onbewerkt, of alleen bewerkt aan het oppervlak of alleen vierkant of rechthoekig versneden

5 463

0,17%

+36,43%

3,90%

0,00%

78

22011011 - natuurlijk mineraalwater, niet-koolzuurgashoudend, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, ongearomatiseerd

5 433

0,17%

+12,59%

3,00%

0,00%

80

35051050 - zetmeel, door ethervorming of door verestering gewijzigd

5 144

0,16%

+15,41%

6,8% // 21,3% of 25,5 yen/kg

6,8% // 17,4% of 20,86 yen/kg

In 2019 leidde het EPA twee keer tot een verlaging van de Japanse importtarieven, namelijk op 1 februari en op 1 april. Figuur 2 geeft de tarieven op 1 januari 2019, voor het EPA in werking trad, en na de tweede verlaging op 1 april 2019.

De chemische producten onder HS-codes 28 en 29 zijn met 5 productcategorieën goed vertegenwoordigd. Het gaat om de producten no. 9, 22, 43, 44 en 60. Ze kennen een sterke exportgroei op Japan (tussen 48% en 329%). De Japanse importtaks voor deze producten bedroeg op 1 januari 2019 nog 3,10% of 3,90%, afhankelijk van het product, maar bij de start van het EPA ging het tarief onmiddellijk naar 0%.  

Eenzelfde effect kan gezien worden bij koper en koperproducten (product no. 10). Het wegvallen van het Japanse tarief van 3% gaat hand in hand met een exportgroei naar Japan van 78,82%.

Bij de Vlaamse voedingssector (HS-codes 18 tot en met 22) konden zes productcategorieën hun verlaagd importtarief omzetten in exportgroei naar Japan. Het gaat om de producten no. 32 en no. 53 (chocolade), no. 37 (graanpreparaten), no. 50 (aardappelen), no. 61 (bakkersgist) en no. 78 (mineraalwater). De exportgroei is minder spectaculair: geen enkel product tekent een groei boven de 25%, behalve de aardappelen (+31,63%). Met uitzondering van bakkersgist en mineraalwater wordt voor de andere voedingsproducten het Japanse importtarief slechts geleidelijk afgebouwd naar nul. Mogelijk speelt dit een rol.

De “gouden palm” of de “gele trui” gaat naar product no. 62 “mortel en beton”, dat zijn export naar Japan wist te vervijftienvoudigen in 2019. Het Japanse importtarief daalde door het EPA van 2% naar 0%.

Uiteraard zijn importtarieven alleen niet zaligmakend. Wisselkoersen, productnormen, administratieve plichtplegingen en andere niet-tarifaire belemmeringen, naast de algemene economische toestand, spelen ook een rol. En, de resultaten van een economisch partnerakkoord zijn vooral op langere termijn merkbaar. Toch leidde de start van het EPA tussen de EU en Japan voor sommige sectoren in Vlaanderen blijkbaar tot bijkomende groei van de export op Japan.

Dirk De Ruyver

FIT Tokyo

14 april 2020