U bent hier

Vlaamse export breekt opnieuw record in 2017

Vlaamse bedrijven exporteerden in 2017 voor €317 miljard aan goederen. Dat is een stijging van 5% in vergelijking met de 302 miljard euro in het jaar voordien, en meteen ook een nieuw absoluut record. Flanders Investment & Trade maakte deze analyse op basis van de jaarcijfers van het Instituut voor de Nationale Berekeningen (NBB).

Met een groei van 5% steeg de Vlaamse goederenuitvoer in 2017 voor het 8e jaar op rij. Bovendien gaat het om de op 2 na grootste stijging sinds de financiële crisis van 2008-2009. De Vlaamse exportcijfers voor 2017 liggen iets lager dan het gemiddelde Europese groeipeil van 7,53%. Vlaanderen tekende opnieuw voor 83,22% van de totale Belgische uitvoer. Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest klokten af op een aandeel van respectievelijk 14,24% en 2,55%.

De EU, en dan vooral de buurlanden, zijn traditioneel de grootste afzetmarkt voor Vlaamse exporteurs, ook in 2017. De intracommunautaire export nam zelfs toe met 4,7%. Verder valt de sterke procentuele groei op van de uitvoer naar Afrika (+13%) en de Europese markten buiten de EU-28 (+17,6%). De chemische en farmaceutische industrie bleven vorig jaar de belangrijkste exportsector, goed voor ruim 1/5 van de totale Vlaamse uitvoer.

Export naar EU-landen blijft omvangrijk én toenemen

Ongeveer 70% van alle Vlaamse uitvoer ging in 2017 naar landen binnen de EU-28. De intracommunautaire export nam toe met 4,7% ten opzichte van 2016. Het aandeel van de buurlanden is daarbij aanzienlijk. Ruim de helft van de Vlaamse export ging naar Duitsland, Nederland, Frankrijk, het VK en Luxemburg samen.

Duitsland was vorig jaar opnieuw de grootste afzetmarkt met een aandeel van 16,79% in de totale uitvoer, een stijging van 4,5% ten opzichte van 2016. Nederland nam de tweede plaats in de ranglijst over van Frankrijk: Vlaamse bedrijven voerden vorig jaar 13,72% meer uit naar de noorderburen dan in 2016. In absolute cijfers was Nederland daarmee de sterkste stijger van alle Vlaamse exportmarkten. Frankrijk vervolledigt de top 3 met een stijging van 0,38%.

Van de belangrijkste exportbestemmingen binnen de EU-28 lieten er slechts twee een daling optekenen. Zo ging de uitvoer naar Italië met 1,2% achteruit. De export naar het Verenigd Koninkrijk daalde licht met 0,4%. De impact van de brexit-procedure beperkt zich voorlopig tot wisselkoersschommelingen tussen de euro en het Britse pond.

Europese afzetmarkten buiten de EU-28: in stijgende lijn

De Vlaamse export naar Europese landen die niet tot de EU-28 behoren, klokte in 2017 af op een totaal van 17,45 miljard euro. Dat is een toename van maar liefst 17,6% in vergelijking met 2016. Opvallende stijgers zijn Zwitserland (+22,2%), Turkije (+18,9%) en Rusland (+11%).

Groeicijfers buiten Europa: stevig in Afrika, behoorlijk in Azië

De Vlaamse export naar Afrika steeg met 13% opvallend sterk. In het gebied ten zuiden van de Sahara ging de Vlaamse export zelfs met 15,6% omhoog. De sterkste stijger in Sub-Saharaans Afrika was Nigeria, goed voor een toename van maar liefst 32,6%.

Ook in Azië kon Vlaanderen iets hogere exportresultaten voorleggen met een groei van 3,7% ten opzichte van 2016. Vlaamse bedrijven voerden 15,6% meer uit naar China. Andere opvallende stijgers waren Vietnam (+22,6%), de Filipijnen (+18,3%), Thailand (+14,5%) en Zuid-Korea (+7%).

In het Midden-Oosten ging de Vlaamse export met 4,6% vooruit. Gangmakers in de regio waren de Verenigde Arabische Emiraten (+4,1%), Saoedi-Arabië (+4,8%), Iran (+22,2%) en Qatar (+23%). Verder klom de export naar Oceanië met 4,2%. Zo verkochten Vlaamse bedrijven 3,47% meer goederen in Australië en zelfs 12,7% meer in Nieuw-Zeeland.

Export naar de Verenigde Staten daalt

Tot slot was Amerika het enige continent waar de Vlaamse exportcijfers achteruitgingen. Die afname is grotendeels toe te schrijven aan de VS: de Vlaamse export naar het land daalde met 13,9%, met name in sectoren zoals organische chemie, die met 44% of anderhalf miljard euro terugviel, en de farmaceutische industrie, die met meer dan een miljard euro achteruitging (-21,7%).

De Vlaamse export naar Canada zette dan weer een record neer in 2017, met een toename van 23,2%. Ook verschillende Latijns-Amerikaanse markten deden het goed. Brazilië behoorde zelfs tot de sterkste stijgers: de Vlaamse goederenuitvoer steeg er met 40,44%.

Exportsectoren

Ook in 2017 voerden de chemische en farmaceutische industrie het Vlaamse exportpeloton aan: met 68,6 miljard euro aan internationale afzet zijn ze samen goed voor 21,6% van de totaaluitvoer. Chemie en farmaceutica worden op de voet gevolgd door de transportmaterieelsector. Die tekende een knappe stijging op van 7,4% en neemt 13,1% van de totale Vlaamse export voor zijn rekening.

De sterkst stijgende industrie in de lijst is die van minerale producten. De sector kon in 2017 onder andere tegelijk inspelen op hogere wereldprijzen én hogere exportvolumes van aardolieproducten. Het resultaat is een stijging van 27,6%. Ook de kunststoffenindustrie, exportsector nummer 5, was met een stijging van 8,9% een van de sterkste groeiers. Hetzelfde geldt voor de op 2 na grootste uitvoersector: machines, mechanica en elektr(on)ische apparatuur. Die wist zijn exportcijfers met 4,2% op te krikken.

Verdere internationalisering ondersteunen

 “Dat de Vlaamse export hoge toppen scheert, is goed nieuws voor onze economie”, zegt Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (FIT).

“Internationalisering is immers cruciaal voor bedrijven om hun wereldwijde concurrentiepositie te behouden én te versterken. Als deel van onze opdracht om Vlaamse exporteurs te ondersteunen, organiseerde FIT vorig jaar 124 zakenreizen, beursdeelnames en seminaries, en we faciliteerden 4.336 b2b-contacten tussen Vlaamse en buitenlandse ondernemers. Daarnaast werkten we 355 handelsvoorstellen en 83 marktstudies uit, en kregen 4.149 Vlaamse bedrijven exportadvies. Bovendien ontvingen 2.134 ondernemingen een subsidie om hun export een boost te geven.”

Vlaamse handel in detail

Ook de Vlaamse import bereikte een recordbedrag in 2017. Zo steeg de Vlaamse invoer van buitenlandse goederen vorig jaar tot 299 miljard euro, een bedrag dat 3,12% hoger lag dan in 2016.

Bijkomende informatie:

9 april 2018