U bent hier

Vlaamse export blijft op dreef tijdens eerste kwartaal 2022

In onze vorige maandanalyses kon u al lezen dat de Vlaamse export — na een nog schuchtere 1,72% groei tijdens Q1-2021 — vanaf het tweede kwartaal pas echt ernstig ging herstellen en dat 3 kwartalen op rij, wat voor heel 2021 uiteindelijk resulteerde in een jaargroei van 27,58% voor de export. De jaarimport ging in 2021 zelfs 34,73% hoger.
Ook 2022 zette meteen krachtig in met al meteen in januari een volle 40,87% meeruitvoer, gevolgd door een nóg sterkere stijging van 43,55% in februari.
Ook in maart ging de export door op zijn élan met een eens te meer een erg fraaie klim van 30,12% tot 42,1 miljard euro, alweer een nieuw maandrecord sinds 2002.
Daarnaast ging in maart ook de invoer alweer fors de hoogte in (+36,3% t.o.v. de gelijknamige maandinvoer vorig jaar) en liet meteen ook daar een nieuw maandrecord optekenen van 42,4 miljard euro.

Cumuleren we voor 2022 de eerste 3 maanden tot het eerstekwartaalresultaat (Q1-2022), dan beliep de Vlaamse export 114,53 miljard euro, ruim 31 miljard euro hoger of 37,52% meer dan in Q1-2021. Voor de export was dat meteen een nieuw kwartaalrecord, want sinds 2002 ging die nooit hoger.
Aan de invoerzijde waren de eerste 3 maanden in 2022 goed voor 116,5 miljard euro import of liefst 43,84% méér dan de 81 miljard euro in Q1-2021.

In de hiernavolgende grafieken en tabellen leest u af welke de exportbranches en -markten waren die de +37,52% tijdens Q1-2022 op het bord hielpen te brengen, maar samengevat kunnen we stellen dat vooral sectoren als farma (+73,1%), brandstoffen (+117,4%), organische chemie (+40,8%), ijzer & staal (+89,9%), edelgesteente en -metalen (+36,9%) en kunststoffen (+28,45%) duidelijk de hand hadden in de hoge vlucht van onze Q1-uitvoer. Daar zaten overigens ook enkele productgroepen bij met een hoog gehalte aan “grondstoffen”, waarvan de wereldprijs uitgerekend tijdens Q1-2022 koerspieken bereikte.

Doorheen 2021 speelde in Vlaamse exportportfolio overduidelijk een coronavaccineffect. Goed voor een totale jaaruitvoer van 26,4 miljard euro was het dan ook onmiskenbaar een van de grote aanjagers van de exportgroei in 2021. Tijdens Q1-2022 was dat niet anders, want in die periode verscheepte Vlaanderen wereldwijd nog altijd voor een kleine 8 miljard euro aan coronavaccins, liefst 241 % meer dan tijdens het startkwartaal van 2021 (2,32 miljard euro). Covidvaccins bleven dan ook exportproduct nummer 1 tijdens Q1-2022 en goed voor 6,89% van de Vlaamse totaaluitvoer over alle producten heen.

Ook geografisch gezien, kunnen we kort zijn, want bij de top 50 van de uitvoermarkten zat er tussentijds maar één enkele daler, China (-8,35%). In diezelfde prognose van daarnet, had de NBB er al op gewezen dat "de oorlog in Oekraïne al een zeer duidelijk effect heeft op de Q1-uitvoer naar de oorlogvoerende landen.".

Nu ook de Vlaamse cijfers uit zijn voor maart 2022, kunnen we niet anders dan vaststellen dat uiteraard ook de Vlaamse uitvoer naar beide landen zeer sterk teruggevallen is: richting Oekraïne werd de maartuitvoer ronduit gedecimeerd (-82,3% tegenover 03/2021 met dalingen over heel de lijn). Over het hele eerste kwartaal bedroeg de exportkrimp naar Oekraïne daardoor ook 17,9%.
In Rusland zakte de afzet 19,58% in maart 2022. De terugloop was het grootst bij kunststoffen, organische chemie, machines / apparatuur en wagens. Voor heel Q1-2022 nam de Vlaamse uitvoer naar Rusland uiteindelijk wel nog een heel klein beetje toe (+0,61%).
Gezien het beperkte aandeel in de Vlaamse totaaluitvoer van zowel zowel Rusland (21e klant met 0,91% aandeel in de Vlaamse totaaluitvoer) als Oekraïne (72e klant met 0,08% aandeel in de Vlaamse totaaluitvoer), geen ingrijpende impact op het globale Q1-exportverloop in 2022. 

24 juni 2022