U bent hier

Vlaamse export bij jaarwisseling 23-24: -10,6% in 2023; -11,3% in 01/2024

Voor 2024 zijn net de allereerste cijfers rond de Vlaamse buitenlandse handel uit en die zeggen het volgende: in januari 2024 ging 4,2 miljard euro van de exportwaarde af (-11,3%) tegenover januari 2023. Die daling was iets sterker dan de -10,65% voor heel 2023, maar alvast minder slecht dan de exportcijfers voor november en december 2023, die resp. 15,2% en 15,6% verzwakten.De januaridaling ligt ook enigszins in de lijn van de gemiddelde achteruitgang van februari tot oktober 2023, toen onze uitvoer gemiddeld ook al rond de 11% was achteruitgegaan.

De januari-invoer in 2024 is — met 16,9% t.o.v. 2023 — dan weer iets sterker achteruitgegaan dan de maanduitvoer. Die daling is ook feller dan de invoerkrimp in heel 2023 (-13,05%), maar minder uitgesproken in vergelijking met de gemiddelde maandelijkse invoerdaling tijdens het het tweede halfjaar van 2023 (-20,6%)

Intussen kwam de NBB voor 2024 zelfs al met Belgische primeurcijfers voor februari en raamde de daling van de Belgische uitvoer in die maand op nog maar 8,2% voor de uitvoer en 14,1% voor de invoer.

Wie nog eens grondig wil nalezen hoe het de Vlaamse jaarexport in 2023 is vergaan, kan dat in de bijgevoegde jaaranalyses en krijgt meteen ook alle jaarcijfers op de koop toe.

Exportjaar 2023: een terugblik

Na twee jaar van uitzonderlijke stijgingen (28% in 2021 en 26% in 2022) kwam het niet echt als een verrassing dat in 2023 de Vlaamse export met ruim 10% in terugviel. Daarmee liet Vlaanderen een uitvoerbedrag van net geen 430 miljard euro noteren, het op één na hoogste bedrag ooit.

Aan de importzijde in 2023 kregen we het zelfde beeld: de Vlaamse jaarinvoer ging 13% lager dan in 2022 en kwam uit op ruim 426 miljard euro.

Dat blijkt uit de analyse door Flanders Investment & Trade van de gewestelijke in- en uitvoercijfers 2023, die de Nationale Bank van België (INR-NBB) medio maart vrij heeft gegeven.

Doorheen 2023 werd het al snel duidelijk dat de Vlaamse uitvoer het niet makkelijk zou hebben. Sinds februari 2023 noteerden we maand na maand negatieve groeicijfers t.o.v. 2022. Januari, februari en maart 2023 waren al geen topmaanden, wat resulteerde in een lichte exportdaling van 0,3% in het eerste kwartaal. Vooral de bijzonder zwakke exportcijfers in mei lieten het tweede kwartaal uitkomen op een verlies van liefst 12,3%. In het derde kwartaal was het exportverlies nog een stuk groter: -15,8%. Ook het laatste kwartaal bracht geen ommekeer (-13,5%) waardoor ook de jaarcijfers van én de export én de import felrood bleven kleuren. Al bij al bleef het verlies nog enigszins “beperkt”, zeker in vergelijking met 2009, het jaar van de bankencrisis en slechtste Vlaamse uitvoerjaar ooit (-17,0%).
De export naar markten binnen de EU kreeg een forse tik van 10,6%, terwijl die naar extra-communautaire afzetmarkten (de rest van de wereld) een fractie nog iets méér afzet kwijt raakte (-10,7%).

De jaarexport van chemie & farma als sector daalde 20,5%, een waardeafname met niet minder dan 26,7 miljard euro. Van alle sectoren was dat in 2023 meteen ook het grootste absolute jaarverlies. Uiteraard bleven chemie en farma in 2023 wel de Vlaamse exporticonen bij uitstek, met 103,5 miljard euro buitenlandse afzet en 24,1% aandeel in de Vlaamse totaaluitvoer. Die terugval was voor een groot deel voor rekening van coronavaccins, waarvan de uitvoer in 2023 een volle 17,3 miljard euro ineenzakte, 61% minder dan in 2022.

In 2023 kwam ook de sector minerale producten in aanmerking voor de titel “daler van het jaar”. De jaaruitvoer viel 19,8 miljard euro terug, meteen een daling van 26,6%. Dat verlies was integraal te wijten aan minder export van minerale brandstoffen, vooral van aardgas.

Op 3 stond transportmaterieel, goed voor 52,7 miljard euro — 12,3% van de hele Vlaamse jaarexport — na een stevige toename (+20,5%) in 2023.
Ook onze vierde uitvoersector, machines, mechanica en elektr(on)ische apparatuur — met 10,7% exportaandeel — liet in 2023 een groei van 7,2% noteren

30 april 2024