U bent hier

Vlaamse export alweer fors hoger (+41,3%) na 2 maanden in 2022

Uit onze vorige maandrapporten herinnert u zich allicht nog dat de Vlaamse export vanaf het tweede kwartaal van 2021 pas echt aan een heuse en volgehouden herstelbeweging begon — 3 kwartalen na een — die uiteindelijk voor heel 2021 resulteerde in een jaargroei van 27,58%, terwijl de jaarimport zelfs 34,75% hoger ging.

Ook 2022 zette meteen krachtig in met in januari al meteen 35,5 miljard euro aan Vlaamse uitvoer, een volle 40,20% meer was dan in januari 2021 (25,3 miljard euro).
Ook de februaricijfers die NBB medio mei vrijgaf, hangen een soortgelijk beeld op: de Vlaamse uitvoer in februari haalde met 36,5 miljard euro een absoluut maandrecord (sinds 2002 8) en ging daarmee 42,4% hoger dan het niveau van februari 2021. Ook de invoer in februari (35,6 miljard euro) kleurde donkergroen met 40,4% vooruitgang t.o.v. de gelijknamige maandinvoer vorig jaar (25,4 miljard euro). Bijna alle (sub)sectoren lieten positieve stijgingspercentages optekenen.
De farmaceutische sector, fossiele brandstoffen, edelstenen/diamant en de organische chemische sector kenden de grootste exportwinsten. Twee maanden ver in 2022 heeft Vlaanderen — gecumuleerd — inmiddels voor 72 miljard euro aan goederen geëxporteerd, wat 41,3% extra was dan in jan-feb 2021.
Welke sectoren en markten de cijfers hebben "gemaakt" tijdens de eerste 2 maanden van 2022, kunt u aflezen uit de grafieken en tabellen verderop, maar hier geven we al mee het – qua sectoren — ging om farma, brandstoffen, organische chemie, ijzer & staal, edelstenen/diamant en kunststoffen, allicht niet toevallig productgroepen met een hoog “grondstoffengehalte”, met alle prijspieken van dien.
Geografisch gezien, kunnen we hier nóg korter zijn, want binnen de top 50 van de uitvoermarkten was China (-5,85%) tussentijds de enige daler. Na twee maanden in 2022 heeft Vlaanderen (gecumuleerd) inmiddels voor 73,5 miljard euro aan goederen geïmporteerd dan in jan-feb 2021 (+47,4%).

Op de cijfers voor maart — en de eerstekwartaalcijfers voor 2022 — is het nog wachten tot medio juni 2022, maar bekijken we het jaaroverschrijdende “kwartaal” (van december 2021 tot februari 2022), dan stellen we vast dat de gecumuleerde Vlaamse uitvoer in die periode van 3 maanden 107,8 miljard euro bedroeg na een al even forse toename (+40,1%) tegenover de gelijknamige periode in 2020/2021 (76,95 miljard euro).

30 mei 2022