U bent hier

Vlaamse export 16% achteruit in juli

Vlaanderen heeft in juli 2020 ongeveer 23,5 miljard euro geëxporteerd, 16% minder dan in juli vorig jaar. De invoer verminderde met 16,14%: de dalingen zijn opnieuw iets feller dan in juni, maar wel van een andere orde dan de recordverliezen in april en mei, want toen noteerde de uitvoer een terugval met resp. 27,3% en 29,2%.
Juni 2020 - met "maar" 8,8% achteruitgang - leek enige hoop te brengen op een pril exportherstel, maar niet dus, want in juli stonden de cijfers er alweer slechter voor (-16%).
Bij de import noteerde Vlaanderen in juli 2020 een bedrag van 21,8 miljard euro. Dat is een daling van 16,1% tegenover juli 2019. Ook hier dus een heel wat minder slecht resultaat dan in april (-29,9%) en mei (-30,4%). Juni leverde een beter resultaat op: -12,2%.

Voor de gecumuleerde exportcijfers voor de eerste zeven maanden van 2020 betekent dit een voorlopige terugval met 12,4% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Tijdens diezelfde zeven maanden verloor de import dan weer 14,8% tegenover vorig jaar.

Het Vlaamse aandeel in de Belgische totaaluitvoer bedroeg in juli 81,0% van de totale Belgi­sche uitvoer. De inbreng van Wallonië (export -17,6%; algemene achteruitgang, zelfs bij farma) in de nationale uitvoer beliep 15,8% terwijl Brussel (export +5,4%; vooral meer uitvoer van elektrische wagens en geneesmiddelen/vaccins) instond voor de resterende 3,2%.

Het verloop van de Vlaamse export in juli 2020 (-16%) situeerde zich nogal onderaan de tabellen vergeleken met de evolutie in de buurlanden. Op basis van voorlopige maandcijfers van nationale statistiekdiensten stellen we immers vast dat Nederland zijn juli-export heel wat minder zag teruglopen (-6,4%). Duitsland boekte in juli een exportverlies van 11% en in Frankrijk was de terugval feller (-18%). Ook in Italië ging de juli-export achteruit (-7,3%), terwijl in Spanje de daling 9,1% beliep.

Vergelijken we het gecumuleerde exportverloop tot juli 2020 (-12,4%) met dat van de overige EU-exporteurs, dan staat Vlaanderen dan weer iets beter gerangschikt (dan enkel in juli). Nederland zag zijn tussentijdse export minder teruglopen (-8,2%), terwijl van Duitsland (-13,1%), Italië (-14%), Spanje (-15%) en Frankrijk (-20,8%) de uitvoer in die periode sterker achteruitging dan die vanuit Vlaanderen (-12,4%). 7 maanden ver in 2020 kwam de enige exportstijging binnen de EU van Ierland (+3,7%).

19 oktober 2020