U bent hier

Vlaams-Nederlandse economische zending naar de VS

Minister-presidenten Geert Bourgeois en Mark Rutte leiden van 5 tot en met 7 oktober een gemeenschappelijke economische missie naar Atlanta, Georgia. Zij worden vergezeld door 85 Vlaamse en Nederlandse bedrijven. Daarvan komen er bijna 30 uit Vlaanderen.

Zowel voor Nederland als voor Vlaanderen zijn de Verenigde Staten een belangrijke economische partner. Voor onze regio is het land onze op vier na grootste exportmarkt, in 2014 goed voor 16 miljard euro. Ook in omgekeerde richting blijven de Verenigde Staten een trouwe bondgenoot: al jaren heeft het leeuwendeel van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen Amerikaanse roots.

Place to be voor technologie

Binnen de Verenigde Staten positioneert Georgia zich als een technologisch vooruitstrevende regio met een belangrijke impact op de economische groei. De staat vormt de toegangspoort tot het zuidoosten van het land en is, met zijn meer dan 12.000 logistieke dienstverleners een belangrijke logistieke hub. Daarenboven is de hoofdstad Atlanta een van de snelst groeiende hightechregio’s van de VS, met specialisaties in Financial Technologies en Cybersecurity. Atlanta wordt zelfs ‘the next Silicon Valley’ genoemd.

In het teken van innovatie

De delegatie bestaat uit 85 Vlaamse en Nederlandse bedrijven en vormt een uitgebreide mix van start-ups, kmo’s, financiële dienstverleners, federaties, banken enzovoort. In totaal zullen 127 personen uit het bedrijfsleven deelnemen.

Innovatie is de rode draad die de drie focussectoren in deze missie met elkaar laat convergeren. Op het programma prijken verschillende seminaries en workshops op hun maat. Daarnaast worden verschillende bedrijfsbezoeken gepland bij belangrijke spelers in het veld, zoals UPS, Coca-Cola Company en Dell. Ook een bezoek aan de Federal Reserve Bank staat op de agenda. Alle deelnemers krijgen uitgebreid de kans om te informeren naar opportuniteiten, ervaringen uit te wisselen, nieuwe contacten te leggen en samenwerkingen op te starten. Deze laatste zullen in verschillende intentieverklaringen (MoU’s) worden bekrachtigd.

De idee van een gezamenlijke handelsmissie tussen Vlaanderen en Nederland is niet nieuw. In 2013 trokken zij al samen richting Houston, Texas. Ook voor deze editie ligt de organisatie bij Flanders Investment & Trade die hiervoor samenwerkt met zijn Nederlandse tegenhanger. 

De Verenigde Staten zijn nog altijd de belangrijkste handelspartner van Vlaanderen buiten Europa, ook goed voor bijna één op de drie buitenlandse investeringen in onze regio. De missie samen met Nederland zet financiële technologie, web beveiliging en slimme logistiek centraal. Precies in deze sectoren liggen synergiën tussen Vlaamse en Nederlandse bedrijven, creëren we door deze gezamenlijke inspanning extra meerwaarde en leggen we nieuwe unieke contacten.

Geert Bourgeois

Disruptieve technologieën zijn de gamechangers die evoluties binnen sectoren doen ontstaan. Zowel de logistieke als de bancaire wereld staan aan de vooravond van belangrijke omwentelingen. Vlaanderen is rijk aan dergelijke innovatieve bedrijven die hierin een significante rol kunnen spelen. Deze bedrijven nemen wij mee op de handelsmissie naar Atlanta.

Claire Tillekaerts (gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade)

Perscontacten

Benjamin Muylaert, woordvoerder van Geert Bourgeois, minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
E-mail: benjamin.muylaert@vlaanderen.be
+32 (0)473 95 25 69

Tom Vermeulen, woordvoerder Flanders Investment & Trade
E-mail: tom.vermeulen@fitagency.be
+32 (0)473 89 99 04
www.flanderstrade.com
www.investinflanders.com

Over FIT

Flanders Investment & Trade (FIT) bevordert het internationaal ondernemen in Vlaanderen op een duurzame wijze, als sleutelelement in de sociaal-economische ontwikkeling van onze regio.

FIT doet dat door Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun internationale activiteiten en buitenlandse investeerders naar Vlaanderen te halen. FIT begeleidt, ondersteunt en stimuleert bedrijven bij het internationaal zakendoen.

FIT biedt advies en begeleiding op maat. Bedrijven kunnen een beroep doen op zijn netwerken van contacten in binnen- en buitenland. En FIT verstrekt financiële steun en informatie over uiteenlopende financiële incentives.

1 oktober 2015