U bent hier

Verplichting tot het aangeven van een aanvullende code voor vaccins en de werkzame stoffen ervan

Door EU verordening 2021/442 wordt vanaf 13 maart 2021 de verplichting verlengd om een aanvullende douanecode aan te geven bij het uitvoeren van vaccins of werkzame stoffen die gebruikt worden in vaccins voor de behandeling – bestrijding van SARS gerelateerde coronavirussen.

Artikel 1 punt 9 van EU verordening 2021/442 somt een aantal uitzonderingen op waarvoor deze verplichting niet geldt.

Meer informatie over deze verplichtingen en de te vermelden codes vindt u op de website van de FOD Financiën – Administratie Douane en Accijnzen.
Naast de tekst van de verordening die u hierboven kunt raadplegen, voorziet de Europese Commissie ook in een FAQ , waar u al een antwoord kunt vinden op veel gestelde vragen.

19 maart 2021