U bent hier

Vaticaanstad, nieuwe aanbestedingscode

Vaticaan, nieuwe aanbestedingscode

De nieuwe code voor contracten  en aanbestedingen wordt gedeeld door verschillende Vaticaanse organen en dient momenteel als een unieke referentie voor alle realiteiten van Vaticaanstad en de Heilige Stoel. De nieuwe regels die moeten worden nageleefd bij het opstellen en toekennen van contracten en aanbestedingen beogen de centralisatie van aankopen, transparante procedures, de verificatie van de "duurzaamheid" van de uitgaven, en de invoering van het mededingingsbeginsel, dat tot nu toe onbekend was binnen de Leonine-muren. Een wet die tot doel heeft een lange periode van weinig transparantie in aanbestedingsprocedures af te sluiten, en die concurrentie en onpartijdigheid garandeert. Vaak gaan hiermee grote bedragen gepaard.

Het nieuwe reglement inzake transparantie, controle en concurrentie bij overheidsopdrachten voor de Heilige Stoel en Vaticaanstad werd aangekondigd door een motu proprio, een pauselijke brief op persoonlijk initiatief van de paus, zonder formele afstemming met kardinalen en de Curie. De code vervangt eerdere verordeningen. Het motu proprio heeft de vorm van een decreet met persoonlijke ondertekening en datering door de paus in het Latijn.

De tekst telt 86 artikels plus nog eens 12 over geschillenregeling. Het sluit aan bij het multilateraal verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie (UNCAC) dat in 2003 werd opgesteld in Mérida, Mexico. Oorspronkelijk werd het verdrag ondertekend door 140 landen, nu zijn dit er 186. Slechts een tiental landen heeft het verdrag niet geratificeerd: Andorra, Eritrea, Monaco, Noord-Korea, Saint Kitts en Nevis, Saint Vincent en de Grenadines, San Marino, Somalië, Suriname en Tonga.

De mogelijkheden om besparingen te realiseren dankzij de selectie van meerdere aanbiedingen is doorslaggevend. In het beheer van publieke goederen is de behoefte aan een correcte en eerlijke administratie nog nijpender en urgenter. De regels dienen ter bevordering van transparantie, controle en concurrentie in de procedures voor de gunning van overheidsopdrachten gesloten namens de Heilige Stoel en Vaticaanstad. Marktdeelnemers die goederen, diensten en werken leveren, zullen een gelijke behandeling en mogelijkheden voor deelname via een speciaal register en specifieke procedures worden gewaarborgd.

Behalve in sommige gevallen die als uitzondering worden vastgesteld, worden alle goederen en diensten, op straffe van nietigheid van de desbetreffende overeenkomst, gecentraliseerd door de instellingen verworven. De twee gecentraliseerde autoriteiten zijn de A.P.S.A. (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) met betrekking tot de dicasteries van de Romeinse Curie en de instellingen verbonden aan de Heilige Stoel; en het gouvernement (Stato della Città del Vaticano – Governatorato). Er zijn uitzonderingen op centralisatie, maar die moeten worden gemotiveerd. De Vaticaanse organen - die tot nu toe in feite vaak gewend waren om als eilanden los te staan van elkaar - zullen jaarlijks op 31 oktober aankopen moeten plannen.

Contact: 

Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (A.P.S.A.)
Palazzo Apostolico Vaticano, Cortile di San Damaso, Città del Vaticano
T: +39.06.69883247; Fax +39.06.69883591
Postadres: 00120 Città del Vaticano
E-mailinfo@apsa.va

Verantwoordelijke Leveranciersregister: responsabilealbo@apsa.va
Procurement Office: acquisti@apsa.va
Aankoopportaal Santa Sede: www.bandipubblici.va 

In bijlage gaan de code met de geldende aanbestedingsregels (01 juni 2020) en het decreet van het governorato in voege sinds 01 januari 2021. 

11 januari 2021

Bijkomende informatie