U bent hier

Uitgebreide steunmaatregelen FIT: nieuwe oproep

Vlaamse bedrijven kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een financiële tegemoetkoming krijgen om hun internationalisering te ondersteunen. Twee subsidies – de Bijzondere Crisissteun Brexit en het Starterspakket Internationalisering – kregen een uitgebreide update.

De impact van het vertrek van onze op drie na grootste handelspartner uit de EU was én is nog altijd aanzienlijk voor veel Vlaamse ondernemingen. We hebben de steunmaatregel Bijzondere Crisissteun Brexit dan ook grondig herwerkt én uitgebreid in overleg met het bedrijfsleven. Zo sluit deze Europese subsidie nu maximaal aan op hun noden en behoeften en kunnen meer bedrijven er aanspraak op maken én voor een hoger subsidiebedrag.

Wie komt in aanmerking voor de Brexit-subsidie?

Getroffen ondernemingen kunnen nu al vanaf 2 personeelsleden op de payroll een steunaanvraag indienen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen sterk verhoogd: tot 50.000, in functie van de bedrijfsgrootte.

Omdat de Brexit een langdurig proces is, kunnen bedrijven in totaal 3 subsidieprojecten indienen. Wie al een Brexit-subsidie heeft gekregen, kan nu nóg 2 aanvragen indienen. De Brexit-subsidie bedraagt 90% van de aanvaarde kosten en telt bovendien niet mee voor het quotum van max. 4 subsidietoekenningen bij FIT. Dat zijn zéér interessante subsidievoorwaarden.

Belangrijk: de steunmaatregel is niet uitsluitend beperkt tot initiatieven op de Britse markt, maar is wereldwijd inzetbaar. Vlaamse ondernemingen die nieuwe markten willen verkennen als alternatief voor of aanvulling op de Britse markt, worden zo eveneens geholpen.
 


Momenteel loopt er een oproep tot 14 december 10 uur. Dan moeten alle aanvragen binnen zijn. Ook in 2023 zullen we regelmatig oproepen lanceren, maar wacht niet te lang met uw aanvraag, 31 december 2023 stopt deze interessante steunmaatregel.

Ontdek alle informatie over de subsidie Bijzondere Crisissteun Brexit en schrijf u in op www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/bijzondere-exportsteun.
 

Hoger bedrag voor Starterpakket Internationalisering

Daarnaast hebben we de eenmalige forfaitaire subsidiecheque van het populaire Starterspakket Internationalisering verhoogd van 7.000 naar 9.000. Met dat starterspakket mikken we op Vlaamse kmo’s die met hun innovatieve producten en diensten hun eerste kansen willen wagen in het buitenland. Voorwaarde om in aanmerking te komen: u ontving nog nooit eerder een FIT-subsidie.

De volgende oproep staat gepland in het voorjaar 2023. Momenteel worden de inzendingen van de najaarsoproep 2022 beoordeeld. Begin december maken we de resultaten bekend.
 


Alle informatie over de subsidie Starterspakket Internationalisering vindt u op www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/starterspakket-internationalisering.
 

10 november 2022