U bent hier

Transport and logistics in Croatia

Deze studie biedt een overzicht van de Kroatische transport- en logistieksector. De sector is goed voor 8% van het bbp en heeft als belangrijkste onderdelen wegvervoer en water- en luchttransport. Deze subsectoren verschillen in belangrijke mate van elkaar. 

De studie gaat in op het sterk ontwikkelde wegvervoer dat profiteert van de goede infrastructuur die voldoet aan alle EU-standaarden en veiligheidsvoorschriften. Het spoorwegtransport is daarentegen minder goed ontwikkeld, mede door het ontbreken van 'state of the art' infrastructurele voorzieningen. Op dit ogenblik wordt echter volop gewerkt aan het upgraden van de trajecten die deel uitmaken van de corridors voor internationaal vervoer. 

Watertransport is erg belangrijk voor de Kroatische economie. De voornaamste havens bevinden zich in Rijeka, Split en Ploče en deze focussen sterk op het aantrekken van buitenlandse investeringen. De overheid bespreekt plannen om ook het potentieel voor binnenvaartactiviteiten te verzilveren. De Donauhaven van Vukovar is een internationaal belangrijke rivierhaven. 

Luchtvracht neemt slechts een klein deel van het goederenvervoer voor zijn rekening. Vooral het personenvervoer per vliegtuig heeft het voorbije decennium een hoge vlucht genomen waarbij fors geïnvesteerd werd in infrastructuur om de toenemende aantallen buitenlandse toeristen te kunnen verwelkomen. 

De logistieke sector heeft de voorbije jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt, maar wordt nog steeds als een noviteit beschouwd waardoor er nog tal van opportuniteiten zijn om deze verder uit te bouwen.

U kan de studie per e-mail opvragen bij ons kantoor in Zagreb via zagreb@hub.brussels.

4 juni 2020