U bent hier

Tijdelijk verbod op niet-essentiële reizen, zakenreizen blijven mogelijk (update)

Zoals werd beslist door het Overlegcomité voert België van 27 januari 2021 tot (voorlopig) 1 april 2021 een tijdelijk verbod in op niet-essentiële reizen. Volgens het ministerieel besluit van 26 januari (maatregelen van kracht tot 1 maart) en 7 februari (verlenging maatregelen tot 1 april) blijven professionele reizen mogelijk, maar zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Zo dient elk bedrijf de inschatting te maken of de professionele verplaatsing noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld. Is dit het geval, dan dient de zakenreiziger (met hoofdverblijfplaats in België) een aantal officiële documenten te vervolledigen : dat zijn het PLF formulier (met zelfevaluatie, verplicht sinds 1/8/2020) , het BTA formulier (verplicht sinds 4/1/2021), en een verklaring op eer (met stavingsstukken, verplicht sinds 27/1/2021).

Voor het PLF formulier geldt dat een bewijs van indiening (of kopie) moet kunnen worden voorgelegd bij terugkeer en tot 48u na terugkeer in België; voor het BTA formulier en de verklaring op eer moet een bewijs van indiening (of kopie) kunnen worden voorgelegd gedurende de hele reis.

Professionele reizigers die terugkeren uit een rode zone (na een verblijf van minstens 48u) moeten, indien de reis als ‘veilig’ wordt beoordeeld, sinds 4/1/2021 niet meer verplicht in quarantaine. Voor wie vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika naar België reist, geldt echter wél een verplichte quarantaine van 10 dagen.

Daarnaast moeten alle inwoners van België die terugkeren uit een rode zone (ook zakenreizigers) een PCR test laten afnemen op dag 1 en dag 7 na terugkeer in ons land. Bij een positieve test dient men een isolatieperiode van 10 dagen te respecteren.

Niet-inwoners die naar België reizen dienen over een negatieve  PCR test te beschikken die maximaal 72u voor vertrek is afgenomen in het land van herkomst en dienen zich bij aankomst in België opnieuw te laten testen.

Verdere details hieromtrent zijn terug te vinden op www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

8 februari 2021