U bent hier

Swissbau 2020 - Basel

Van oudsher heeft Swissbau een toonaangevende rol gespeeld binnen de Zwitserse bouwsector. Alhoewel zowel het aantal standhouders alsook het aantal bezoekers achteruitgegaan is tegenover de vorige editie in 2018 (algemene trend voor de meeste beurzen), blijft Swissbau dé bouwbeurs van Zwitserland.

Aangezien deze sector een grote evolutie doormaakt, moet ook de beurs zich aan de nieuwe tendensen aanpassen. Zo wil Swissbau zich profileren als een netwerkplatform in drie verschillende formaten: de eigenlijke beurs, Swissbau Focus en Swissbau Innovation Lab.

  • Tezamen met 38 partners stelde Swissbau Focus aan de bezoekers een 80-tal manifestaties voor, waarop de huidige uitdagingen van de bouwsector besproken werden met experten. Deze kennisoverdracht kwam de bezoekers ten goede.
  • Met het Swissbau Innovation Lab stond de digitale bouw centraal. Er werd door 77 partners afkomstig van domeinen zoals onderzoek, planning, bouw en exploitatie een innovatief architecturaal concept voorgesteld, onder andere tijdens een 3D show.

Meer dan bij vorige edities, stelde Swissbau thema’s zoals automatisering in de bouw, elektriciteitsinstallaties, energie, lichttechnieken en veiligheid op de voorgrond.

Als bezoeker biedt deze beurs de mogelijkheid om kennis te maken met het Zwitsers aanbod qua bouwproducten en bouwgerelateerde diensten.

Ingeval men al op de Zwitserse markt aanwezig is, kan een beursdeelname een goede gelegenheid zijn om de contacten met bestaande Zwitserse klanten te onderhouden of aan te halen en nieuwe prospecten te bewerken (referenties in Zwitserland zijn een niet te onderschatten factor). Ook indien men van plan is om de Zwitserse markt actief te bewerken, kan deelname met een eigen stand te overwegen zijn.

Enkele cijfers

  • Tentoonstellingsoppervlakte: 110.000 m2
  • 902 exposanten waarvan 20% buitenlandse uit 16 landen, waarvan 4 uit België
  • 92 269 bezoekers waarvan 95% Zwitsers
  • 95% van de deelnemers benut de beurs om hun vaste klanten terug te zien

Aangezien nogal wat deelnemers vonden dat de duurtijd (vijf dagen) te lang is, zal de volgende editie in 2022 tot vier dagen herleid worden. De volgende editie zal doorgaan van 18 tot 21 januari 2022.

Meer info? www.swissbau.ch

19 maart 2020