U bent hier

Stimuleren concurrentievermogen sleutel voor Zuid-Afrikaanse groei - World Bank

Dit topic is uitermate belangrijk voor Zuid-Afrika, dat niet alleen een zwakke economische groei maar ook beperkte fiscale inkomsten kent.

Het land kampt bovendien met zowel externe onzekerheden (sterk verminderde uitvoer van grondstoffen en een vertraging van FDI, en een sterk depreciërende nationale munt), als met interne problemen (elektriciteitstekorten, verzurende arbeidsverhoudingen, aanhoudende droogte en een groeiend onbehagen over welke richting de huidige regering uit wil).

Om duurzame groei te stimuleren wordt er gezocht naar alternatieve, niet-fiscale maatregelen. Een veelbelovende piste, die op termijn ook armoede zou kunnen bannen, is dit te realiseren door het opkrikken van het concurrentievermogen zoals geschetst in het “2030 National Development Plan (NDP)”.

Toch merkt de WereldBank op dat de economische groeivertraging ook leidt tot een vermindering van het bnp/capita waardoor de doelen van het NDP verder weg dan ooit lijken.

Dit rapport legt een verband tussen het verbeteren van het concurrentievermogen tussen privébedrijven door onder meer het verbreken van monopolies en kartelvorming (bv. in de maïs- en graanproductie of bij de farmaceutische producten). Op deze manier worden de enorme prijsstijgingen ingedamd, en krijgt armoedebestrijding een kans.

Het rapport valt te raadplegen via de website van The World Bank.

4 februari 2016