U bent hier

Sanctiepakket tegen Rusland en tijdelijke opschorting uitvoervergunningen

Op 23 februari nam de Europese Unie een nieuw pakket van sancties tegen Rusland aan. Het nieuwe pakket omvat onder meer sancties tegen personen en entiteiten, financiële maatregelen en beperkingen op handel met de niet door de regering gecontroleerde gebieden in (de provincies) Loehansk en Donetsk.

Gezien de ontwikkelingen in de nacht van 23 op 24 februari beslist de minister-president om als tijdelijke maatregel alle lopende vergunningen voor bestemmingsland of land van eindgebruik Rusland met onmiddellijke ingang te schorsen. Deze maatregel is tijdelijk van aard en zal dagelijks worden geëvalueerd in het licht van de feitelijke ontwikkelingen.

Voor niet-vergunningsplichtige transacties vraagt de dienst 'Controle Strategische Goederen' van de Vlaamse Overheid waakzaamheid. Op basis van artikel 4 van Verordening 821/2021 (de “dual-useverordening”) samengelezen met de actuele Rusland-sancties (Verordening 833/2014, zoals gewijzigd) rust op elke individuele uitvoer naar Rusland die als eindgebruik mogelijk defensiegerelateerde productie, ontwikkeling of onderhoud heeft, een catch-all vergunningsplicht. Deze transacties mogen dus niet plaatsvinden zonder een vergunning.Het is te verwachten dat de Europese Unie overgaat tot verdere sancties met betrekking tot de uitvoer van dual use of dual use gerelateerde goederen naar Rusland.

Meer gedetailleerde info vindt u in het Dossier "Sancties tegen Rusland".

24 februari 2022