U bent hier

Ratificatie van het EU-Vietnam Vrijhandelsakkoord door het Europees Parlement

Op woensdag 12 februari 2020 werd de ratificatie van het EU-Vietnam Vrijhandelsakkoord (EVFTA), evenals het EU-Vietnam Investeringsbeschermingsakkoord (EVIPA), met een ruime meerderheid goedgekeurd door het Europees Parlement.

In de loop van voorjaar 2020 staat de stemming over de ratificatie op de agenda van de Vietnamese National Assembly. Kort nadat het EVFTA ook daar goedgekeurd is, zal het in werking treden. Vanaf dan zal 65% van de Europese export en 71% van de Vietnamese export tariefvrij worden. Vervolgens zal tot 99% van alle tarieven geschrapt worden over een periode van maximum 10 jaar.

Dit akkoord is het meest ambitieuze dat de EU tot nog toe afsloot met een opkomende economie en zal o.a. volgende positieve gevolgen hebben voor Vlaamse exporteurs:

- 99% van de tarieven zullen op termijn geschrapt worden
- Niet-tarifaire belemmeringen worden verminderd (o.m. door gebruik te maken van internationale standaarden)
- Betere toegang tot de markt voor overheidsopdrachten (o.m. van de centrale overheid en de twee grootste steden Hanoi en Ho Chi Minh City)
- De beste toegang voor dienstenbedrijven die Vietnam ooit aan een handelspartner gaf (bv. maritiem transport en milieudiensten).

Onderstaande links bieden een volledig en gedetailleerd overzicht over de inhoud en de procedure betreffende dit vrijhandelsakkoord:

EVFTA tekst: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
Tariefoverzicht van de EU: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157341.pdf
Tariefoverzicht van Vietnam: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157342.pdf
Eurocham EVFTA Rapport: https://www.eurochamvn.org/The-EVFTA-Report
Gids over het EVFTA van de EU Delegatie in Vietnam: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_fta_guide_final.pdf

13 februari 2020