U bent hier

Quarantaine in Polen - uitzonderingen

Quarantaine in Polen – uitzonderingen

Personen die de grens van Polen oversteken, moeten een verplichte quarantaine van 14 dagen doorstaan.

Wie is ervan vrijgesteld?

Personen die de grens oversteken naar aanleiding van professionele activiteiten:

 • vliegtuigbemanning in de zin van de luchtvaartwet
 • vissers in de zin van de wet betreffende de werkzaamheden op de vissersvaartuigen
 • zeevarenden in de zin van de Maritieme Arbeidswet, inclusief zeevarenden die uitstappen in een Poolse haven voor onmiddellijke repatriëring
 • personen die werkzaamheden verrichten of diensten verlenen op offshore mijnbouw- en boorplatforms in het gebied van de Poolse exclusieve economische zone van de Oostzee op basis van een andere relatie dan de arbeidsovereenkomst voor zeevarenden
 • bemanningen bedoeld in de wet op de binnenvaart
 • scheepsbemanningen zoals gedefinieerd in maritieme veiligheidsvoorschriften
 • personen die werken uitvoeren in Polen of een buurland in verband met de voorbereiding of uitvoering van investeringen in het toepassingsgebied van de terminal in de zin van de wet op investeringen op het gebied van hervergassingsterminal voor vloeibaar aardgas in Świnoujście, strategische investeringen op het gebied van transmissienetwerken in de zin van de wet op de voorbereiding en implementatie van strategische investeringen in transmissienetwerken of strategische investeringen in de oliesector in de zin van de wet op de voorbereiding en uitvoering van strategische investeringen in de oliesector
 • chauffeurs/bestuurders die wegvervoer uitvoeren als onderdeel van internationaal wegvervoer of internationaal gecombineerd vervoer in de zin van de bepalingen over het wegvervoer
 • chauffeurs/bestuurders die wegvervoer verrichten in het kader van internationaal wegvervoer of internationaal gecombineerd vervoer in de zin van de bepalingen over wegvervoer, die uit het buitenland terugkeren met een ander vervoermiddel dan het voertuig waarmee het wegvervoer wordt uitgevoerd, wiens terugkeer ten doel heeft de verplichte rustperiode of verlof te realiseren
 • treinpersoneel en andere werknemers die nodig zijn voor het verrichten van goederenvervoersdiensten in kader van internationaal spoorwegvervoer, die professionele activiteiten in Polen of een buurland uitvoeren, op basis van een personeelslijst opgesteld en verstrekt door de vervoerder
 • chauffeurs/bestuurders die wegvervoer van motorvoertuigen of voertuigcombinaties uitvoeren met een toegestaan totaalgewicht van niet meer dan 3,5 ton in het wegvervoer van goederen en non-profit wegvervoer van goederen
 • soldaten van de strijdkrachten van de Republiek Polen of soldaten van geallieerde troepen, officieren van de politie, grenswacht, staatsbrandweer en de staatsbeschermingsdienst (Służba Ochrony Państwa)
 • leden van diplomatieke missies, consulaire posten en vertegenwoordigers van internationale organisaties, evenals hun familieleden die de grens oversteken met het oog op doorreis naar een ander land, wiens doorreis door het gebied van de Republiek Polen niet langer dan 24 uur duurt.

Wettelijke grondslag: Verordening van de Ministerraad van 10 april 2020 tot vaststelling van bepaalde beperkingen, bevelen en verboden met betrekking tot het optreden van de toestand van de epidemie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/658

Vanaf 4 mei 2020, op basis van de Verordening de Ministerraad van 2 mei 2020 tot vaststelling van bepaalde beperkingen, bevelen en verboden met betrekking tot het optreden van de toestand van de epidemie, is de beperking ook niet van toepassing op personen die de grens passeren om:

- te werken in een buurland (of aankomen om te werken in Polen vanuit een buurland),

- te studeren in een buurland (of aankomen in Polen om te studeren vanuit een buurland).

11 mei 2020