U bent hier

Qatar lanceert nieuwe strategie voor gezondheidszorg

Net als heel wat andere landen ter wereld, kent Qatar een toename van het aantal niet-overdraagbare ziektes, te wijten aan ongezonde leefgewoonten zoals onvoldoende beweging, ongezonde voeding en roken. 

Met een nieuwe nationale gezondheidsstrategie voor de periode 2018-2022 wil het ministerie van Gezondheid beter kunnen inspelen op de huidige uitdagingen. De strategie Our Health, Our Life' wil drie strategische doelen bereiken:

 • betere gezondheid,
 • betere zorg,
 • betere prijs-kwaliteitverhouding.

Gezondheidszorg in Qatar

 • In 2014 bedroegen de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg 2,2% van het bbp. 89,5% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg worden gedragen door de overheid.
 • Qatar telt 5,8 verpleegsters en 2,5 dokters per 1000 inwoners.
 • Het ministerie van Gezondheid is bevoegd voor regelgeving, monitoring en evaluatie van de zorg.
 • Gezondheidszorg wordt verleend door een combinatie van publieke, private en semi-publieke spelers. De meeste diensten worden verleend door de overheid.
 • Tussen 2011 en 2017 openden negen nieuwe ziekenhuizen de deuren.
 • Primaire gezondheidszorg zit in de lift. In 2015/6 werden 6 nieuwe centra voor gezondheidszorg geopend.
 • De overheid wil in de komende jaren de capaciteit nog verder uitbreiden met 13 nieuwe faciliteiten voor tweedelijnszorg en 10 wellnesscentra.

5 prioriteiten voor een betere gezondheidszorg

In de nieuwe strategie worden 5 pijlers geïdentificeerd. Er wordt ingezet op:

 • een geïntegreerd model van hoogwaardige zorg en dienstverlening,
 • betere bewustmaking omtrent gezondheid en ziektepreventie,
 • bescherming van de gezondheid om verspreiding van overdraagbare ziektes en epidemieën tegen te gaan,
 • gezondheid als aandachtspunt in alle beleidsdomeinen,
 • een doeltreffend systeem van bestuur en leiderschap.

Voor elk van deze prioriteiten worden concrete doelstellingen gedefinieerd.

Focus op 7 doelgroepen

7 specifieke doelgroepen blijken na uitvoerig onderzoek nood te hebben aan een betere gezondheidszorg. Er wordt zowel gefocust op de huidige als de toekomstige generatie:

 • gezonde kinderen en adolescenten,
 • gezonde vrouwen en gezonde zwangerschappen,
 • gezonde en veilige werknemers,
 • mentale gezondheid en welzijn,
 • verbeterde gezondheid voor personen met meerdere chronische aandoeningen,
 • gezondheid en welzijn voor personen met speciale noden,
 • gezond ouder worden.

Het strategiedocument biedt een interessante inkijk in de plannen voor de Qatarese gezondheidszorg de komende jaren. De ambitieuze targets zullen zonder twijfel ook opportuniteiten met zich meebrengen voor Vlaamse bedrijven.

28 maart 2018

Bijkomende informatie