U bent hier

Prognoses van de Griekse economie in 2022 en 2023

Het Griekse ontwerp van het staatsbegrotingsplan voor 2023 voorziet een primair overschot van 0,7% van het bbp en een groeipercentage van 2,1%. Het primaire tekort van de staatsbegroting zal 1,7% van het bbp bereiken in 2022. Dit is een daling ten opzichte van de doelstelling: een tekort van 2,0%. Het groeipercentage van het bbp in 2022 zal stijgen tot 5,3% ten opzichte van de doelstelling: een groei met 4,5%. In 2022 was het land getuige van €5 miljard aan investeringen met de verwachting van een opwaartse trend in 2023.

Sinds 10 augustus 2022 valt Griekenland niet langer onder het Europees toezichtskader, waardoor de begroting voor 2023 de eerste is die opgesteld werd buiten het memorandumtoezicht of de toezichtstatus. Dit betekent meer vrijheid bij het uitvoeren van economisch beleid, wat het doel om de "investment grade" te herwinnen dichterbij brengt.

De groei wordt ook weerspiegeld in de werkgelegenheid. De arbeidsmarktprestaties zijn in Q2 van 2022 met 6,4% gegroeid. Vooral de werkloosheid voor vrouwen en jongeren is tot een goed niveau gedaald. De hoge arbeidsprestaties resulteerden voor een groot deel in de richting van de particuliere consumptie, die een bijdrage van 7,7% aan de bbp-groei in het tweede kwartaal in termen van jaargang had.

Bedrijven, export en import

De bedrijfswinsten en andere inkomsten uit bedrijfsactiviteiten zonder rechtspersoonlijkheid versnelden van 11,1% j-o-j in Q1 van 2022 tot 16,6% j-o-j in Q2 van 2022. Hiermee werd het hoogste niveau bereikt, in absolute termen, sinds 2011.

Gedurende de afgelopen vijf jaar vertegenwoordigde de uitvoer van goederen en diensten gemiddeld 36% van het bbp, en dit aandeel nam gestaag toe met gemiddeld 24% in de periode 2000-2016, voornamelijk dankzij het toerisme en goederenexport.

Volgens de Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) steeg de invoerprijsindex voor de Griekse industriële sector in juli 2022 met 28,1%, vergeleken met de overeenkomstige maand in 2021, na een stijging van 21,2% in dezelfde periode in 2020.

Non performing loans

De Griekse regering heeft het "Iraklis"-initiatief ingevoerd. Het betreft de uitgifte van niet-renderende leningen (NPL's) en is overgegaan tot het creëren van het securitisatieprogramma met het verstrekken van staatsgaranties. Griekenland heeft grote stappen gezet in zijn wetgevingsprocessen, vooral wat betreft het insolventiekader. Bijna 40-45% van het vermogen, dat door servicers wordt beheerd, is afkomstig uit het "Iraklis"-programma. Een groot deel van de oplossingen richt zich op regelgeving en liquidaties. "De uitdaging krijgt nu vorm in liquidaties", zei de heer Athanasopoulos, CEO van Cepal Hellas (beheer voor leningen en kredietvorderingen, gereguleerd door de Bank of Greece) tijdens de Economist Summit, erop wijzend dat er vertragingen zijn bij de rechtsbedeling. Via "Iraklis" werd ongeveer €50 miljard gesecuritiseerd en "verlaten" de balansen, terwijl nog eens €25 miljard rechtstreeks naar fondsen ging via een verkoopproces. Momenteel hebben de Griekse banken hun portefeuille met niet-renderende leningen sterk teruggebracht, goed voor minder dan 10%, waardoor de statistieken dichter bij het EU-gemiddelde komen.

De energiecrisis en de Griekse economie

Na de huidige energie- en geopolitieke crisis stelt het ontwerpbegrotingsrapport dat de geharmoniseerde inflatie van het land dit jaar naar verwachting met 8,8% zal groeien. Dit is meer dan de doelstelling van 5,6%. De geprojecteerde cijfers, samen met de schatting van de economische groei van 2,1%, zouden door de Europese Commissie kunnen worden herzien, voordat de regering haar definitieve begrotingsplan aan het parlement voorlegt. In april 2022 werden aanvullende fiscale maatregelen aangekondigd om de impact van de toenemende energieschok op te vangen. Voor 2023 wordt geprojecteerd dat de reële bbp-groei in de orde van grootte van 2,0-2,5% zal liggen, zoals vermeld door de Nationale Bank van Griekenland.

De heer Peter Sanfey, adjunct-directeur voor landeneconomie, strategie en beleid, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) merkte tijdens de Economist Summit op dat groene transitie en energie-efficiëntie aanzienlijke kansen creëren in het land. Griekenland is een van de belangrijkste markten geworden voor de EBRD, die in 2015 begon te investeren. Het land scoort nu hoog qua transactievolume. Met investeringen en wetshervormingen ziet de toekomst er veelbelovend uit. Zo werd onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd voor de ontwikkeling van offshore windenergie, een evolutie die de weg vrijmaakt voor de bouw van windenergieparken in de Griekse zeeën.

Met name, zoals vermeld door de premier van Griekenland: “Op 7 oktober dekte hernieuwbare energie voor de eerste keer de volledige elektriciteitsvraag van Griekenland gedurende 5 uur. Een belangrijke mijlpaal nu Griekenland snel naar voren komt als leider op het gebied van hernieuwbare energiebronnen - in 2021 op de 7e plaats wereldwijd in zon en wind als aandeel van de totale elektriciteitsopwekking."

Kansen voor bedrijven in Griekenland

Een van de topprioriteiten om verdere groei in Griekenland te realiseren, is duurzaam beleggen. Momenteel is er een lopende discussie over het creëren van een gemeenschappelijk kader voor groene obligaties. Deze laatste wetgeving zal standaardisatie in het proces brengen om een ​​hoger niveau van transparantie te bereiken. Mevrouw Vassiliki Lazarakou, voorzitter van de Hellenic Capital Market Commission vermelde tijdens de Economist Summit, dat de ESMA de Europese Commissie verzocht heeft om toezichtnormen vast te stellen, voor de entiteiten die als certificeerder voor groene investeringen willen opereren. 

- Investeringsprojecten van €3,93 miljard ingediend bij 'Griekenland 2.0'.

Met betrekking tot het deel leningen van het Nationaal Plan zijn tot nu toe 107 investeringsplannen ingediend door geïnteresseerde investeerders. Het totale budget van deze voorstellen bedraagt ​​€3,93 miljard, waarvan €1,68 miljard leningen van het Recovery and Resilience Fund, €933 miljoen investeerdersvermogen en €1,32 miljard middelen van de banken.

- Na de pandemie en met het EU-herstelfonds heeft de Griekse regering geïnvesteerd in digitalisering en heeft het belangrijke verbeteringen aangebracht in het creëren van nieuwe ecosystemen en het versnellen van de digitale transformatie van de economie. De vraag naar meer digitale tools, software, hardware en technologieën is dan ook gestegen in veel sectoren zowel in de publieke en private sector als in de gezondheidszorg..

- Aanvullend:


 

24 oktober 2022