U bent hier

Poolse waterstofstrategie 2030

In november 2021 keurde de Poolse regering de waterstofstrategie 2030 met vooruitblik naar 2040 goed. Het document maakt deel uit van de wereldwijde, Europese én nationale inspanningen om tot een koolstofarme economie te komen.

Polen is vandaag al de derde grootste waterstofproducent binnen de EU maar het aandeel van waterstof uit hernieuwbare bronnen is vandaag nog zeer beperkt. De overkoepelende doelstelling van de strategie is de creatie en de ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie waarmee tegen 2050 klimaatneutraliteit kan gerealiseerd worden terwijl terzelfder tijd de economie niets aan competitiviteit moet inboeten.

De drie prioritaire gebieden voor het gebruik van waterstof zijn energie, transport en de industrie.

Concreet plaatst de overheid volgende doelstellingen voorop:

  • De implementatie van waterstof in elektriciteitsproductie en verwarming
  • De implementatie van waterstof als een alternatieve brandstof voor de transportsector
  • De implementatie van waterstof als ondersteuning voor de decarbonisering van de industrie
  • Het produceren van waterstof in nieuwe faciliteiten
  • Het realiseren van efficiënte en veilige transmissie, distributie en opslag
  • De creatie van een stabiel regelgevend kader

De samenvatting van het strategiedocument licht bovendien ook kort de implementatie van de strategie toe.

21 april 2022