U bent hier

Piekende wereldmarktprijzen en vaccins sturen Vlaamse export hoger in 2022 (jan-sept)

De Vlaamse uitvoer blijft voorlopig nog altijd stijgen. Tijdens de eerste 9 maanden van 2022 noteerden we een vooruitgang met 29,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2021 (wat exportgewijs overigens een absoluut recordjaar was). Uiteraard spelen de uitvoer van vaccins en de ongeziene prijspieken bij aardgas en aardolie
hier een cruciale rol, maar zelfs al bannen we die producten volledig uit de cijfers, dan nog stijgt de Vlaamse totaaluitvoer tussentijds na 3 kwartalen met 20% en leggen – net als in 2021 — alle ‘grote’ exportsectoren positieve resultaten voor.

September 2022 bracht de 19de exportstijging op rij, waarbij de Vlaamse uitvoer alweer een tweecijferige toename liet optekenen van liefst 34,1%1 tot 45,2 miljard euro.
Tegelijkertijd steeg ook de invoer in september 2022 (45,1 miljard euro) fors, met 35,5% stijging t.o.v. de gelijknamige maandinvoer in 2021 (33,3 miljard euro) én ook 81,4% hoger dan die in 2020 (24,8 miljard euro).

Ook aan het begin van Q3-2022 stoomde de Vlaamse maanduitvoer voort met in juli een toename van een kleine 23% en ook de augustusexport (39,1 miljard euro) die alweer een forse 27,8% hoger ging dan in augustus 2021 (30,6 miljard euro). De exportstijging in september 2022 (+34,1%) markeerde op die manier de 19e maandstijging op rij, niet alleen ruim 1/3 hoger (+34,1%) dan september 2021, maar ook al 70% boven de septemberuitvoer in 2020.

Na de eerstekwartaalsstijging (Q1-2022) van de uitvoer met liefst 38,1% volgde de tweedekwartaalsgroei (Q2-2022) met opnieuw een vooruitgang met 23,6% tegenover Q2-2021 (een kwartaal dat toen ook al een stijging met 47,7% liet optekenen). Tijdens Q3-2022 zette de export zijn opwaartse traject door met een klim van 28,4% tegenover Q3-2021.

Doorheen 2022 noteren we daarmee — op basis van negen maanden cijfers — al voor 356,1 miljard euro aan Vlaamse export, wat 81,5 miljard euro meer of 29,7% hoger is dan na drie kwartalen in 2021, toen de Vlaamse export al op recordhoogte stond. Inmiddels heeft onze export al 7 volle kwartalen met ononderbroken waardetoename op de teller.

Aan de invoerzijde waren 9 maanden import in 2022 goed voor 384,3 miljard euro of 46% meer dan de 263,2 miljard euro in de gelijknamige periode van 2021.
Zetten we de Vlaamse 3Q-export in 2022 af tegen die tijdens de eerste 9 maanden van 2019 — pre-pandemie —, dan lag de tussentijdse uitvoer tot september 2022 ook al 45,4% hoger, net als de invoer, die zelfs al 62,7% boven het peil van 2019 na 9 maanden uitkwam.

Ook elders in de EU blijft de 2022-export nog altijd behoorlijk vooruitgaan (+25,8% gemiddeld over alle EU-exporteurs heen). Met de 29,7% exporttoename tijdens 3Q-2022, doorstaat Vlaanderen met glans de vergelijking met zijn eerstelijnsconcurrenten. Qua exportverloop lag het tijdens betrokken periode vóór op tal van andere EU-exporteurs, en niet de minste: Duitsland (+14,9%), Italië (21,2%), Frankrijk (+20,1%), Spanje (+24,7%), Polen (+20,2%), Tsjechië (+20%), Oostenrijk (+18,4%) en Zweden (+19,8%).
Enkel de Nederlandse (+31,7%) en de Ierse (+30,6%) uitvoer scoren voorlopig net iets hoger dan die van Vlaanderen.

16 januari 2023

Bijkomende informatie