U bent hier

PGE (Prêt Garanti par l’Etat): een opportuniteit voor uw Franse filialen?

Context

Om het hoofd te bieden aan de economische schok als gevolg van de coronaviruscrisis heeft de Franse regering op 16 maart 2020 een uitzonderlijke garantieregeling aangekondigd en uitgevoerd ter ondersteuning van de bankfinanciering aan bedrijven, voor een bedrag van 300 miljard euro. Dit pakket garandeert alle nieuwe leningen die bedrijven bij hun banken aanvragen in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis.

Deze leningen worden door de Franse Staat gegarandeerd via de BPI (Banque Publique d'Investissement). De PGE's kunnen tot 30 juni 2021 worden toegekend.

Kenmerken van de PGE’s

Deze PGE of Lening met Franse Staatsgarantie is een krediet met:

  • een initiële periode van betalingsuitstel (kapitaal & interest) van 12 maanden;
  • een optionele terugbetalingsperiode (dit is een beslissing van de klant) van maximaal 5 jaar na deze eerste periode van 12 maanden.

De maximale looptijd van het krediet is dus 6 jaar.

In geval van terugbetaling aan het einde van de eerste 12 maanden wordt er geen wederbeleggingsvergoeding toegepast.

Voor de PGE geldt een garantie van de Franse staat die varieert van 70 tot 90%, afhankelijk van het bedrag van de omzet van de onderneming die om de garantie vraagt (er is geen andere aanvullende garantie toegestaan).

De partijen die in aanmerking komen voor de PGE zijn: alle ondernemingen, rechtspersonen of natuurlijke personen, verenigingen of stichtingen met een economische activiteit. Het gaat eveneens om handelaars, ambachtslieden, landbouwers, vrije beroepen en micro-ondernemers.

Het maximumbedrag van de PGE is 25% van de omzet exclusief sociale belastingen of, voor professionelen uit de toeristische sector (hotels en restaurants die voor deze regeling in aanmerking komen), de 3 beste maanden van de omzet van het jaar, zonder dat dit de cashflow van 18 maanden voor kmo's, of 12 maanden voor andere ondernemingen mag overschrijden.

Deze tekst is tot stand gekomen dankzij samenwerking met Kristof Van Haver van Caisse d'Epargne Belgium.

26 november 2020