U bent hier

Paycheck Protection Program vernieuwd

Op maandag 22 februari kondigde de administratie van VS-president Biden een aantal wijzigingen aan in het COVID-19-noodprogramma van de Amerikaanse Small Business Administration (SBA).

Zo wordt het Paycheck Protection Program (PPP) aangepast, met meer focus op de kleinste bedrijven en op zelfstandigen.

Dat PPP is bedoeld om bedrijven en zelfstandigen die door de coronapandemie hun business zien slinken, te helpen om toch de lonen van hun personeel voort te kunnen betalen, en een aantal andere kosten zoals huur of hypotheek of nutsvoorzieningen. Voor zelfstandigen laat het toe hun inkomstenverlies wat te verzachten.

Het grote voordeel van die PPP-leningen is dat er een jaar lang géén afbetalingen worden gevraagd, én dat ze na afloop van dat jaar zelfs kwijtgescholden kunnen worden indien het bedrijf kan aantonen dat het zijn personeelbestand op peil heeft gehouden.

Nieuw in de aanpak met betrekking tot de beoogde doelgroep zijn onder meer volgende punten:

 • Van 24 februari tot 10 maart loopt een 14-daagse aanvraagperiode die voorbehouden wordt aan non-profitorganisaties en bedrijven met minder dan 20 werknemers, eenmanszaken, zelfstandigen.
 • Eenmanszaken en zelfstandige ondernemers krijgen meer financiële steun.
 • Immigranten en vluchtelingen met een eigen bedrijf én met een Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), komen nu ook in aanmerking om PPP aan te vragen, wat tot nu toe niet het geval was.
 • Idem dito voor eigenaars van kleine bedrijven die achterstallige schulden hebben op een federale studielening.

Modaliteiten

Zowel nieuwe aanvragers als degenen die vroeger reeds een PPP-lening ontvingen, zijn welkom.

Enkele van de belangrijkste modaliteiten van het verbeterde PPP-programma zijn:

 • Nieuwe leners kunnen tot 2,5 keer de gemiddelde maandelijkse loonkosten van het bedrijf lenen, tot een maximum van $ 10 miljoen.
 • Terugkerende leners kunnen ook tot 2,5 keer de gemiddelde maandelijkse loonkosten van het bedrijf krijgen, maar slechts tot een maximum van $ 2 miljoen.
 • Horeca- en voedingsbedrijven kunnen tot 3,5 keer de gemiddelde maandelijkse loonkosten van de onderneming lenen, tot een maximum van $ 2 miljoen.
 • 100% van de lening kan worden kwijtgescholden voor wie zich aan volgende 60/40 regel houdt:
  • Minstens 60% van de lening moet worden aangewend om lonen uit te keren (of om uzelf te betalen indien u een eenmanszaak hebt of zelfstandige bent).
  • Hoogstens 40% mag worden gebruikt voor het betalen van huur, hypotheek, rente, nutsvoorzieningen.

De exclusieve aanmeldingsperiode voor kleine bedrijven en zelfstandigen loopt van 24 februari tot 10 maart 2021. Nadien kunnen dus ook grotere bedrijven hun dossier indienen. Voor alle aanvragen voor PPS is 31 maart de ultieme deadline. Meer informatie vindt u via de links die we hieronder meegeven.

26 februari 2021