U bent hier

Oplossingen voor duurzaamheid in de bouw: daar ligt de uitdaging, ook en vooral in Nederland

De jaarlijkse presentatie van de vooruitzichten in de bouw op 25 januari door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in het chique DeLaMar Theater in Amsterdam voldeed opnieuw volledig aan de verwachtingen: druk bijgewoond, inhoudelijk rijk aan informatie en vlot gepresenteerd.

Iedereen wist het eigenlijk al vooraf: de cijfers over de bouwproductie en de werkgelegenheid in de bouw zouden weer positief zijn voor 2017. En dat werd bevestigd.

In de voorbije 3 jaar steeg de productie van de bouw met niet minder dan 20% en werden de € 10 miljard die dat opleverde, vooral gerealiseerd in de woningbouw. Er werden niet minder dan 63.000 nieuwe woningen opgetrokken. In het verbouwingssegment was de groei iets lager: 7,5% tegenover 10% in de nieuwbouw. De bouw van kantoren en bedrijfsgebouwen (utiliteitssector genoemd in Nederland) groeide met 3%. In de infrastructuurwerken was de groei het laagst: 1,5%. De invloed van de crisis op de overheidsbudgetten heeft daar alles mee te maken.

Gezamenlijk staan al deze segmenten in voor een groei van 3 miljard euro op jaarbasis en de bouw is daarmee de sterkst groeiende sector in Nederland.

Wat zijn nu de vooruitzichten op korte en middellange termijn?

Verwacht wordt dat in 2018 en 2019 de groei verder zou gaan met een gemiddelde van 4,5%. Wat in het oog springt daarbij is dat er een sterke groei wordt verwacht in de infrastructuur met respectievelijk 7% en 10%, een direct gevolg van het regeerakkoord van de net aangetreden regering. Daarna zou de groei met het vizier op 2023 afvlakken tot ongeveer 2%, wat toch nog belangrijker is dan de te verwachten gemiddelde economische groei.

Wat zijn de uitdagingen voor de Nederlandse bouwsector?

Enerzijds is er een tekort aan geschoolde werkkrachten in Nederland en vormt het afbouwen van de ontginning van aardgas in Groningen, gecombineerd met de klimaatdoelstellingen die de regering heeft verwerkt in haar beleid een enorme uitdaging naar capaciteit toe. Om de doelstellingen te halen moeten tegen 2050 7 miljoen woningen aangepast worden. Het gaat over isolatie en andere energievoorziening (warmtepompen, elektriciteit, zonnepanelen, geothermie, ...). Dat het snel moet gaan, blijkt uit het feit dat tegen 2021 alle gemeenten in Nederland een plan hebben om afgekoppeld te zijn van het gas.

Kansen te over dus, ook voor onze ondernemers.

Indien u het rapport in detail wilt raadplegen, kunt u het bestellen via onderstaande link.

26 januari 2018