U bent hier

Oostenrijk: economische vooruitzichten 2020-2021 (update april 2020)

De studiedienst van Bank Austria, een deel van de Italiaanse UniCredit groep, publiceerde in april 2020 haar prognoses voor Oostenrijkse economie in 2020 (verwachtingen) en 2021 (prognoses). We bekijken eerst kort hoe de Oostenrijkse economie het deed in 2012-2019 en vervolgens de macro-economische kerncijfers van 2020 (vooruitzichten) en 2021 (prognoses).

De Oostenrijkse economie in 2012-2019

Oostenrijk kende in de jaren 2012-2015 een zwakke economische groei, met een reële bbp-groei lager dan 1%, duidelijk onder het EU-gemiddelde voor die periode. Dat veranderde in 2016 dankzij een hogere private consumptie als gevolg van een belastinghervorming (taks shift), die in voege trad per 1/01/2016. Bovendien bleven de consumptieprijzen onder controle in 2016 (CPI 0,9%); minpunt in 2016 was de 6% werkloosheid (Eurostat).

De Oostenrijkse economie zette in 2017-2018 een erg goede prestatie neer, met een reële bbp-groei van 2,5%, dankzij een groei in export (6%); de inflatie bleef in 2017-2018 op 2%, Het beperkte budget-deficit van -0,8% in 2017 kon worden omgebogen tot een licht budget surplus van +0,1% in 2018 en 2019. In 2019 zwakte de reële bbp-groei af tot 1,6% omwille van twee factoren: de economische motor in Oostenrijk begon al te sputteren in de tweede helft van 2018 en bleef op laag toerental in 2019; de economie in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Oostenrijk, koelde af, wat leidde tot een zwakkere groei in de Oostenrijkse export.

De Oostenrijkse economie in 2020 (verwachtingen) en 2021 (prognoses)

Kerncijfers 2017 2018 2019 2020
(verwachting)
2021 (prognose)
(% evolutie t.o.v. vorig jaar)
Reële bbp-groei 2,5% 2,4% 1,6% -9,1% +7,9%
Private consumptie 1,4% 1,1% 1,4% -11,4% +9,8%
Export 5,9% 5,9% 2,7% -9,9% +8,0%
Import 5,0% 4,6% 2,7% -8,2% +9,5%
Inflatie (CPI) 2,1% 2,0% 1,5% 0,9% 1,9%
Werkloosheid (Eurostat) 5,5% 4,9% 4,5% 6,6% 4,9%
Begrotingstekort (% bbp) -0,8% +0,1% +0,1% -9,6% -2,0%
Overheidsschuld (% bbp) 82,9% 78,3% 74,0% 86,2% 80,4%

Bron: Bank Austria, 'Austria-up-to-date', update macro-economische cijfers per april 2020.

Verwachtingen en prognoses voor bbp-groei in 2020 en 2021

Eind vorig jaar (2029) verwachtte Bank Austria al een zwakkere groei van 1,1% van bbp voor 2019 omwille van de algemene conjunctuurverzwakking in Duitsland en West-Europa. Dat was nog voor de uitbraak van de coronacrisis. In maart 2020 barstte dan de coronacrisis uit in volle hevigheid. Vanaf midden maart 2020 ging heel Oostenrijk in lockdown light: de grenzen gingen dicht, bedrijven sloten, de export viel volledig stil en veel werknemers gingen in technische werkloosheid, waarmee de werkloosheid op een naoorlogs record van 500.000 brengt. De meeste macro-economisten gaan er nu vanuit dat de Oostenrijkse economie een V-verloop, dat typisch is na een grote externe schok, zal kennen: een diepe negatieve impact in het lopende jaar 2020, gevolgd door een economische opstoot in 2021, uiteraard bij een goed herstel.

De studiedienst van Bank Austria verwacht voor 2020 een negatieve groei van 9% van het reële bbp. Dat is negatiever dan de verwachtingen van bijvoorbeeld het IMF of het WIFO-instuut, die een negatieve groei van 7% verwachten in 2020. De twee belangrijkste factoren achter de diepe economische recessie zijn:

  1. het instorten van de private consumptie (-11% in 2020) omdat het te besteden inkomen in mekaar zakt (cfr. werkloosheid);
  2. instorten van de Oostenrijkse export (-10% in 2020) omdat het besteedbare inkomen in exportmarkten ook een klap zal krijgen.

De prognose voor 2021 is dat de Oostenrijkse economie zich zal herpakken, met een reële groei van het bbp van ca. 8%, uiteraard slechts in een scenario dat er geen bijkomende tegenslagen (bv. een tweede corona-uitbraak) zijn en herstel zich doorzet.

Verwachtingen en prognoses voor de inflatie en werkloosheid in 2020 en 2021

Bank Austria verwacht dat de Oostenrijkse inflatie (CPI) daalt tot 0,9% in 2020, om opnieuw te stijgen tot 1,9% in 2021. De Oostenrijkse werkloosheid stijgt in 2020 tot 6,6% (Eurostat-definitie), deels te wijten aan het feit dat niet alle mensen die in technische werkloosheid werden gestuurd uiteindelijk hun job zullen kunnen behouden en deels te wijten aan faillissementen in de tweede helft van 2020. De studiedienst van Bank Austria gaat ervan uit dat tegen 2020 de werkloosheid kan worden teruggedrongen tot 5%, dat is een niveau vergelijkbaar met 2018.

Verwachtingen en prognoses voor het begrotingstekort in 2020 en 2021

Oostenrijk slaagde er al in 2018 in om haar begrotingstekort terug te dringen tot een licht begrotingssurplus van +0,2% van het bbp en was in staat om die begrotingsdiscipline aan te houden in 2019. Dat plaatje veranderde radicaal in 2020 omdat de Oostenrijkse regering na de uitbraak van coronacrisis terecht koos voor een groot (ad Euro 38 miljard) economisch steunpakket. Dat leidt tot een zwaar budget deficit ad 10% van het bbp in 2020. Onvermijdelijk zal men dan in 2021 niet kunnen ontsnappen aan besparingen, die allicht niet zullen kunnen vermijden dat men per eind 2021 toch nog zal uitkomen op een budgetdeficit ad 2% van het bbp. Omwille van alle economische steunmaatregelen zal de Oostenrijkse overheidsschuld stijgen tot 86% van het bbp, een niveau dat men lange tijd niet meer gewoon was in Oostenrijk.  

26 april 2020