U bent hier

Oostenrijk: economische vooruitzichten 2019-2020 (juli 2019)

De studiedienst van Bank Austria, een deel van de Italiaanse UniCredito groep, publiceerde in juli 2019 haar prognoses voor de Oostenrijkse economie in 2019 (verwachtingen) en 2020 (prognoses). We bekijken eerst kort hoe de Oostenrijkse economie het deed in 2012-2018 en vervolgens de macro-economische kerncijfers van 2019 (vooruitzichten) en 2020 (prognoses).

De Oostenrijkse economie in 2012-2018

Oostenrijk kende in de jaren 2012-2015 een zwakke economische groei, met een reële bbp-groei lager dan 1%, duidelijk onder het EU-gemiddelde voor die periode. Dat veranderde in 2016 dankzij een hogere private consumptie als gevolg van een belastinghervorming (taxshift), die in voege trad per 1/01/2016. Bovendien bleven de consumptieprijzen onder controle in 2016 (CPI 0,9%). Enig minpunt in 2016 was de hoge werkloosheid (Eurostat: 6%).

De Oostenrijkse economie zette zowel in 2017 als in 2018 een erg goede prestatie neer, met een reële bbp-groei van resp. 2,6% en 2,7%, dankzij een hogere De export. De inflatie bleef in 2017 en 2018 onder controle rond 2%. Enige minpunt was de relatief (voor Centraal-Europa) hoge werkloosheid van 5,5% in 2017, die wel wat werd teruggedrongen tot 4,9% in 2018.

De Oostenrijkse economie in 2019 (verwachtingen) en 2020 (prognoses)

Kerncijfers                            2017             2018      2019 (verwachting)   2020 (prognose)

Reële BBP-groei                     2.6%             2,7%               1,4%                     1,3%

Inflatie (CPI)                          2,1%             2,0%               1,7%                     1,9%

Werkloosheid (Eurostat)         5,5%             4,9%               4,7%                    4,7%

Begrotingstekort (% bbp)      -0,8%           +0,1%              +0,1%                  +0,2%    

Bron: Bank Austria, 'Austria-up-to-date' (update macro-economische cijfers per juli 2019).

Verwachtingen/prognoses voor BBP-groei in 2019-2020

Bank Austria herzag haar cijfers voor reële bbp-groei in 2019 van 1,7% (initieel) naar 1,4% (recent). In de tweede helft van 2018 begon de economische motor in Oostenrijk te sputteren en de afkoeling van de economie zette verder door in de eerste helft van 2019, net zoals in de rest van Europa en in het bijzonder in Duitsland. Een sputterende economie in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Oostenrijk, leidde tot minder export. Bank Austria verwacht ook in 2020 een zwakke reële BBP-groei van 1,3%. De binnenlandse vraag, gedreven door de private consumptie, zorgt ervoor dat de reële BBP groeicijfers nog acceptabel blijven in 2019 en 2020, onder de assumptie dat het niet komt tot een extreme verslechtering van de wereldeconomie (escalerende handelsoorlog of harde Brexit). 

Verwachtingen/prognoses voor de inflatie en werkloosheid in 2019-2020

Bank Austria verwacht dat de Oostenrijkse inflatie (CPI) verder daalt tot 1,7% in 2019, om vervolgens terug te stijgen tot 1,9% in 2020. De Oostenrijkse werkloosheid daalt verder tot 4,7% (Eurostat-definitie) in 2019 (verwachting) en blijft op dat niveau in 2020 (prognose). Dat niveau van werkloosheid blijft vrij hoog voor een Centraal-Europees land (in buurlanden Hongarije en Tsjechië is de werkloosheid veel lager) en is deels te wijten aan de hoge influx van vluchtelingen. De werkloosheid verder terugdringen kan enkel slagen als de opgenomen vluchtelingen kunnen worden geïntegreerd in de samenleving en aan een job geholpen worden.

Verwachtingen/prognoses voor het begrotingstekort in 2019 en 2020

Oostenrijk slaagde er al in 2018 in om haar begrotingstekort terug te dringen tot een licht begrotingssurplus van +0,1% van BBP. Bank Austria verwacht dat die begrotingsdiscipline zal worden aangehouden in 2019 en 2020, zelfs al worden er in september 2020 nieuwe federale verkiezingen gehouden(de federale regering ÖVP-FPÖ, geleid door kanselier Kurz, kwam ten val in mei 2019).

31 juli 2019