U bent hier

Ontwerp de uniformen voor het Belgische paviljoen op Expo 2020 Dubai

Omvang van de opdracht

De opdracht heeft tot doel het ontwerp en de productie van:

  • de professionele kledij, de uniformen van het onthaalpersoneel,
  • een professioneel accessoire voor het bedieningspersoneel, 
  • een identificatie-accessoire voor het overige personeel van het Belgische paviljoen op Expo 2020 Dubai.

De overheidsopdracht vindt u terug op de e-notification website. Bijkomende inlichtingen over de procedure kunnen worden opgevraagd bij Klaartje Gysen via klaartje.gysen@economie.fgov.be.

Stel u kandidaat voor 24 juni

Deadline voor de indiening van de offertes is 24 juni 2019 om 10u30.

Informatiesessie op 22 mei

Op 22 mei 2019 om 11 uur wordt een informatiesessie georganiseerd bij de Federale Overheidsdienst Economie, BelExpo, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, zaal 3A10. 

Wat mag u verwachten? 

  • een kort overzicht van het voorwerp van de opdracht,
  • toelichting bij de context van Expo 2020 Dubai en de Belgische deelname,
  • uitleg over het Belgische paviljoen, 
  • gelegenheid om vragen te stellen.

Om de informatiesessie vlot te laten verlopen worden potentiële inschrijvers die op de informatiesessie willen aanwezig zijn, verzocht om hun vragen aan de aanbestedende overheid te bezorgen via het e-mailadres expo2020dubai@economie.fgov.be. Hou er rekening mee dat enkel de vragen die de dag voor de informatiesessie worden gestuurd, zullen worden beantwoord tijdens de informatiesessie.

15 mei 2019