U bent hier

Oman bereidt zich voor op invoering btw

De Sultan van Oman, Haitham bin Tariq Al-Said, heeft op 12 oktober het koninklijk besluit nr. 121/2020 uitgevaardigd over de invoering van de btw in Oman. Verwacht wordt dat die vanaf april 2021 van kracht wordt. Daarmee volgt Oman het voorbeeld van de VAE, Saudi-Arabië en Bahrein die eerder al een btw-tarief invoerden.

Deze belasting van 5% zal worden geheven op de meeste goederen en diensten. Bedrijven met activiteiten in Oman doen er goed aan om zich nu al te beginnen voorbereiden, zodat ze tegen april 2021 klaar zijn om aan de nieuwe btw-vereisten te voldoen.

Op volgende goederen en diensten zal geen btw worden geheven: 

 • basisvoeding;
 • medische zorg en aanverwante goederen en diensten;
 • onderwijs en aanverwante goederen en diensten;
 • benodigdheden voor personen met een handicap;
 • leveringen voor liefdadigheidsinstellingen;
 • financiële diensten;
 • onontwikkeld land (braakliggende terreinen); 
 • wederverkoop van woningen;
 • diensten voor personenvervoer;
 • verhuur van onroerend goed voor residentiële doeleinden;
 • levering van geneesmiddelen en medische apparatuur;
 • levering van beleggingsgoud, -zilver en -platina;
 • levering van internationaal vervoer en uitwisseling van goederen of personen, en de levering van aanverwante diensten; levering van transportmiddelen voor het vervoer van goederen en personen over zee, door de lucht en over land voor commerciële doeleinden en de levering van goederen en diensten in verband met vervoer;
 • levering van reddings- en hulpverleningsvliegtuigen en -schepen;
 • levering van ruwe aardolie, aardoliederivaten en aardgas
14 oktober 2020