U bent hier

Nieuwe wetsbepalingen i.v.m. de verkoop van landbouwgrond in Polen

De bedoeling van deze wet bestaat erin de speculatieve handel met landbouwgrond tegen te gaan.

Volgens de nieuwe regelgeving wordt de verkoop van landbouwgrond in staatseigendom de volgende 5 jaren opgeschort, behalve in enkele uitzonderlijke gevallen.

De verkoop van private landbouwgrond zal mogelijk zijn aan private landbouwers die niet meer dan 300 ha landbouwgrond bezitten. De koper zal ook over landbouwkwalificaties moeten beschikken en sinds tenminste 5 jaren woonachtig zijn in de regio. De nieuwe regelgeving raakt niet aan gronden kleiner dan 0,3 ha. Deze kunnen verder door niet-landbouwers gekocht worden.

Agencja NierochomoĊ›ci Rolnych (Agricultural Property Agency) heeft een voorkooprecht.

De wet trad in voege op 30 april 2016.

(bron: Daily News - PAP)

Als bijlage gaat een beknopte analyse van de nieuwe wetsbepalingen van de hand van Wojciech Koczara, Partner and Head of the CEE Real Estate & Construction Group CMS, Warschau, alsook de wettekst zoals die (in het Pools) verschenen is in het Poolse staatsblad (Dziennik Ustaw).

28 april 2016