U bent hier

Nieuwe reglementering voor bioproducten in Japan

Op 16 juli 2020 gaat in Japan een nieuwe reglementering rond bioproducten van dierlijke oorsprong van kracht. We bekijken de gevolgen voor de Vlaamse exporteurs van dergelijke producten.

Japan heeft geleidelijk aan een eigen reglementering opgebouwd rond bioproducten (En. organic products).

Voor plantaardige bioproducten erkennen Japan en de Europese Unie de gelijkwaardigheid van hun certificatiesystemen. Plantaardige producten uit de Europese Unie die in de EU het bio certificaat hebben verkregen, worden daardoor automatisch door Japan als bioproduct erkend, en omgekeerd.

Voor bioproducten gemaakt met dierlijk materiaal van de veestapel (En. livestock) bestaat een dergelijke erkenning van gelijkwaardigheid tussen Japan en de EU niet. Vanaf 16 juli 2020 voert Japan een eigen bio label in voor deze producten, gebaseerd op zijn JAS-certificatiesysteem (JAS : Japan Agricultural Standards). Producten die niet over dit JAS-biolabel beschikken, zullen in Japan niet (meer) als bio of organic verkocht kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om witte chocolade, melkchocolade, zuivel en zuivelwaren, vlees en vleeswaren en andere producten van dierlijke oorsprong die in de EU als bioproduct worden erkend. De nieuwe regelgeving geldt echter niet voor honing en producten gemaakt van honing (tenzij het dierlijk materiaal afkomstig van de veestapel meer dan 5% van het gewicht van alle ingrediënten en additieven van het honingproduct zouden uitmaken).

Het JAS-bio label kan bekomen worden door aan de voorwaarden van dit label te voldoen. De Japanse overheid heeft een lijst met erkende instellingen opgesteld (En. certification bodies) die nagaan of aan de voorwaarden wordt voldaan en op basis daarvan het JAS-biolabel toekennen. Het JAS-bio label kan pas toegekend worden aan een bepaald product als ook alle materialen of ingrediënten gebruikt voor de aanmaak van dat product aan de voorwaarden van het JAS-label voldoen.

De Europese Unie en Japan hebben plannen om vanaf 2021 een akkoord voor gelijkwaardigheid te onderhandelen, maar intussen kunnen vanaf 16 juli 2020 bioproducten gemaakt met dierlijk materiaal van de veestapel zonder JAS-biolabel niet meer als bioproduct verkocht worden in Japan.

Meer informatie over het JAS-biolabel, de voorwaarden en de certificeringsinstellingen kunt u vinden op onderstaande websites:  

In bijlage vindt u een onofficiële Engelse vertaling van een Japans overheidspamflet over het JAS-biolabel. 

Met vragen kunt u ook terecht bij Dirk De Ruyver, FIT Tokyo: tokyo@fitagency.com.

9 juni 2020

Bijkomende informatie