U bent hier

Nieuwe marktstudies van Eurocham Myanmar

Eind 2018 publiceerde Eurocham Myanmar een update van een hele reeks marktstudies op haar website www.eurocham-myanmar.org. Het gaat om sectorale rapporten in de sectoren landbouw, consumptiegoederen, energie, kleding, gezondheidszorg en de verwerkende nijverheid, maar ook om een algemene “Business Guide 2019” en een “Business Confidence Survey 2018”. Deze publicaties kunnen gratis gedownload worden.  

Eurocham Myanmar is de Europese Kamer van Koophandel in Yangon opgericht door de EU in december 2014. De Kamer heeft als doel de belangen van Europese bedrijven in Myanmar te behartigen en hun aanwezigheid op die markt te vergroten. Zij doet dat onder meer via lobbyactiviteiten en de publicatie van investerings- en marktrapporten waarin ze de opportuniteiten, de uitdagingen en het algemeen investeringskader op de Myanmarese markt belicht.

Elk jaar publiceert Eurocham Myanmar ook een Witboek met aanbevelingen voor de Myanmarese overheid ter verbetering van de markttoegang en het algemeen zakenklimaat. 

10 januari 2019