U bent hier

Nieuwe hervormingen moeten investeerders naar Tunesië lokken

Nieuw wetgevend kader

De waarde van buitenlandse investeringen in Tunesië is de afgelopen jaren teruggelopen van $1,3 miljard in 2010 tot $1 miljard in 2015. De Tunesische overheid wil het roer dan ook graag omgooien. Eerder dit jaar werden een aantal nieuwe wetten met betrekking tot PPP-projecten aangenomen, midden september werd een nieuwe investeringswet gestemd. Tot nu toe werd het investeringskader in Tunesië bepaald door Wet no. 93-120. Die wet omvatte weliswaar een aantal stimulansen voor buitenlandse investeerders, maar wierp tegelijkertijd ook aanzienlijke barrières op.

De nieuwe Wet no. 71-2016 moet hieraan tegemoetkomen. De tekst omvat onder meer volgende bepalingen:

  • administratieve vergunningen voor buitenlandse investeringen zijn in de meeste sectoren niet langer vereist
  • buitenlanders krijgen het recht om onroerend goed te kopen, te leasen of te exploiteren, met uitzondering van landbouwgrond
  • de repatriëring van winsten en vermogen wordt vergemakkelijkt
  • investeerders krijgen de mogelijkheid om betwistingen via internationale arbitrage te regelen

Daarnaast worden een aantal speciale organen gecreeërd om FDI te stimuleren:

  • Higher Council for Investment om het beleid mee uit te tekenen
  • Tunisian Investment Fund om prioritaire projecten te financieren

Ontwikkelingsplan 2016-2020

Met deze nieuwe regelgeving wil Tunesië investeerders aantrekken om in te stappen in de projecten voorgesteld in het kader van Tunesiës 'Development Plan 2016-2020'. Met dit plan wil de overheid de economische groei stimuleren, van een verwachtte 2,5% dit jaar tot 5% in 2020, en maar liefst 400.000 nieuwe jobs creëren.

De totale waarde van de projecten die aan dit plan verbonden zijn, wordt geschat op TD 120 miljard (€48,7 miljard). TD 59 miljard daarvan (€23,9 miljard) zal gefinancierd worden door de overheid. Voor de rest van de financiering wordt gerekend op buitenlandse investeringen.

Bron: Oxford Business Group

1 december 2016