U bent hier

Nieuwe call Starterspakket Internationalisering: 5 veelgestelde vragen beantwoord

Uw horizon verruimen: logisch dat u er wat koudwatervrees bij voelt in deze onzekere tijden. Om u extra vertrouwen te geven, lanceren we daarom opnieuw het Starterspakket Internationalisering. Wil u met uw innovatieve producten of diensten uw kansen verzilveren in het buitenland en ontving u nog nooit eerder een FIT-subsidie? Lees dan zeker deze FAQ.
 

Vorig jaar sprak Vlaams minister-president Jan Jambon zijn engagement uit om in 2021 een vervolg te breien aan de coronasteumaatregelen voor internationalisering. Met deze nieuwe call voor het Starterspakket Internationalisering voegt Flanders Investment & Trade  nu dus de daad bij het woord.

Voor wie is dit steunpakket bedoeld?

Voor startende exporteurs. We mikken vooral op Vlaamse kmo’s met innovatieve producten en diensten die aan het begin staan van hun internationaliseringsproces. Ons criterium: nooit eerder ontving u een FIT-subsidie.
 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De eenmalige forfaitaire subsidie bedraagt 7.000 euro. Let wel: u mag voor dezelfde kosten  geen andere financiële tegemoetkoming ontvangen van een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.  
 

Wanneer dien ik mijn aanvraag in?

U kan uw projectdossier indienen van 15 maart om 14u en dit tot en met 22 april 2021 om 17u. Maar wacht niet te lang, want het aantal kandidaturen  voor deze oproepperiode is beperkt tot 195. Is de aanvraaglimiet al vóór deze einddatum bereikt? Dan maken we dit bekend via onze online communicatiekanalen.

> Vraag nu uw subsidie aan!
 

Hoe verloopt de selectie van de aanvragen?

Een selectiecommissie beoordeelt de ingediende dossiers aan de hand van een wegings- en scoretabel. De specifieke beoordelingscriteria worden tijdens de call meegedeeld. Zit u in de selectie, dan betalen we u de subsidie uiterlijk 60 kalenderdagen na de goedkeuringsdatum uit.
 

Moet ik achteraf bewijzen leveren?

Ten laatste 9 maanden na goedkeuring van de aanvraag brengt u schriftelijk verslag uit aan FIT over uw project. Ook moet u op eenvoudig verzoek facturen en eventuele andere bewijsstukken kunnen voorleggen om aan te tonen dat uw project wel degelijk werd gerealiseerd.
 


Heeft u een vraag over deze subsidiemaatregel of het indienen van uw dossier?

Stuur een mail naar subsidies@fitagency.be.
 

10 maart 2021