U bent hier

Nieuwe beperkingen op verzendingen naar Indonesië

In het kader van het taxeren van e-commerce goederen komende vanuit het buitenland, en het promoten van lokale e-commerce spelers, heeft de Indonesische overheid beslist om de maximumwaarde voor vrijstelling van importtaksen te verlagen naar maximaal 75 USD (ong 65 Euro) voor alles wat per koerier of mail wordt verzonden. De waarde wordt bepaald als 'douane waarde', wat overeenkomt met de Incoterm CIF. Concreet houdt dit in dat zowat op alle pakjes (ook persoonlijke goederen of stalen) vanuit Europa taksen betaald moeten worden aangezien de kost van verzending reeds de minimum waarde overschrijdt. Deze regel is van kracht gegaan op 7 oktober 2018. De vrijstelling wordt bovendien beperkt tot 1 verzending/consigne per dag. Ministery of Finance Regulation No. 112/2018.

2 november 2018