U bent hier

Nieuw rapport belicht potentieel van Afrikaanse havens

Ondanks zijn enorme omvang vertegenwoordigt Afrika maar een klein deel van de wereldhandel. De uitvoer is nog altijd grotendeels gebaseerd op grondstoffen en omvat olie, steenkool, ijzererts, ferrochroom, edele metalen, cacao, palmolie en hout. Toch beginnen de grotere Afrikaanse economieën hun traditionele grondstoffenfocus te verleggen.

Havens vormen de toegangspoorten voor deze export van grondstoffen, maar naarmate landen groeien en zich verder ontwikkelen, zijn havens ook van essentieel belang voor het ondersteunen en verbeteren van een robuustere en meer gediversifieerde groei door de import en export van industriële producten en andere. Havens vormen een essentieel onderdeel van de bevoorradingsketen in Afrika, waarbij elke haven een verreikend achterland heeft dat zich vaak over meedere landen uitstrekt. Havens zijn dus een natuurlijke focus geworden voor regionale ontwikkeling.

De wereldwijde transportsector en logistieke sector kan het zich niet langer veroorloven de ontwikkelingen in Afrika te negeren, en logistieke dienstverleners en havens in het bijzonder zullen een belangrijke faciliterende rol blijven spelen bij het mogelijk maken van economische groei in Sub-Sahara-Afrika.

Dit uitstekende en erg gedetailleerde PwC-rapport 'Strengthening Africa's gateways to trade' geeft belangrijke inzichten in de ontwikkelings- en investeringsmogelijkheden in de havens van Sub-Sahara-Afrika weer.

17 oktober 2018