U bent hier

Nationaal investeringsplan 2020 – 2050

Nationaal investeringsplan 2020 – 2050 

Het nationale investeringsplan voor de komende 30 jaar (tot 2050) maakt deel uit van een strategie 'Tsjechië - een land voor de toekomst'. Volgens premier Babiš is de bedoeling om het investeringspotentieel van het land op één plek te verzamelen, om een ​​pool van projecten te creëren waaruit ministers, burgemeesters, districtsvoorzitters afzonderlijke projecten kunnen kiezen. Het nationale investeringsplan gaat niet over het bezorgen van financiering, het is een investeringsdatabase. Het nationale investeringsplan kan ook inspiratie zijn voor het nationale ontwikkelingsfonds. Dit fonds is een gezamenlijk project van de staat en de vier grootste commerciële banken. Het is bedoeld om investeringsprojecten te financieren om de sociale en economische ontwikkeling te bevorderen. Premier Babiš stelde de oprichting van het fonds voor. 

Het nationale investeringsplan bevat 20.000 projecten met een waarde van 8 biljoen CZK. De investeringsprojecten van de ministeries in dit investeringsplan worden geraamd op 3,98 biljoen CZK en de acties die uit subsidies worden betaald, bedragen 4,02 biljoen CZK. Volgens het document is dit de som van de investeringsuitgaven die een bepaald ministerie zou willen investeren, alleen of via ondergeschikte organisaties. 

Verkeer 

Van de totale investering ter waarde van 8 biljoen CZK in het nationale investeringsplan, is ongeveer 6,2 biljoen CZK, of 77,4%, bedoeld voor investeringsprojecten in verkeer. Het plan houdt rekening met de bouw van hogesnelheidsspoorwegen (Praag-Brno-Ostrava), de afmaking van het snelwegennet en reparaties van wegen en stationsgebouwen. 

Industrie 

De tweede grootste investering, 423,5 miljard CZK, gaat naar het ministerie van Industrie en Handel. Van dit bedrag is 300 miljard CZK bestemd voor de bouw van twee nieuwe nucleaire eenheden. De eerste zou in 2029 in Dukovany worden gebouwd, de tweede in Temelín maar tot nu toe bestaat er geen bepaalde termijn. 

Regionale ontwikkeling 

Het ministerie voor regionale ontwikkeling ontvangt 333,3 miljard kronen, d.w.z. 4,2% van 8 biljoen kronen. Ongeveer 70% is bedoeld voor projecten die worden gefinancierd met nationale subsidies, 30% gaat naar acties die worden gefinancierd met Europese subsidies. Van projecten die met nationale subsidies worden gefinancierd, moeten 76 miljard kronen worden bestemd voor regio's waar 20.000 kilometer lokale wegen moeten worden gerepareerd, 4.200 sportfaciliteiten worden gebouwd en duizend openbare gebouwen moeten worden gerepareerd. 99 miljard CZK is bestemd voor woningbouw. 26,4 miljard CZK is bestemd voor de vernieuwing van 2.000 brownfields en 1.000 voor het slopen van objecten die niet geschikt zijn om te wonen. 11 miljard CZK is bedoeld om woningen voor jongeren te ondersteunen, 4,6 miljard CZK om woningen voor senioren te ondersteunen, 3,7 miljard CZK voor huurwoningen. 

Gezondheidszorg 

De regering is van plan 163 miljard CZK te investeren in de gezondheidszorg, met name in de bouw en de verbouw van ziekenhuizen. 

Binnenlandse Zaken 

Volgens het investeringsplan ontvangt het ministerie van Binnenlandse Zaken 47,6 miljard CZK. 8,8 miljard CZK wordt gebruikt voor het vervangen van het wagenpark van de politie. 18 miljard CZK is bedoeld voor de ontwikkeling van de digitalisering van het ministerie. 

Justitie 

Volgens het investeringsplan zal het ministerie van Justitie bijna 13 miljard CZK voornamelijk investeren in de uitbreiding van de woningcapaciteit van gevangenissen en in de reconstructie van gerechtsgebouwen.  

Onderwijs 

Volgens het gepubliceerde plan zouden de komende jaren zo'n 46,3 miljard CZK moeten worden geïnvesteerd in onderwijs en opleiding. 

Buitenlandse Zaken 

Het nationale investeringsplan voorziet 4,1 miljard CZK voor Tsjechische diplomatie. Vijf zesde van de kosten zijn bestemd voor de reconstructie en bouw van de ambassades en Tsjechische vertegenwoordigingen in de wereld. 

17 februari 2020