U bent hier

Mijnbouw en energie in Chili: oproep aan gespecialiseerde producenten voor de ontwikkeling van lithiumproducten met toegevoegde waarde

CORFO (Corporación de Fomento de la Producción, oftewel de Maatschappij ter Stimulering van de Productie) organiseerde op 25 maart 2019 in Santiago de Chile een conferentie: “Oproep aan gespecialiseerde producenten: ontwikkeling van lithiumproducten met toegevoegde waarde in Chili.”

Het doel van deze conferentie was om de nieuwe politieke procedures te verduidelijken voor het ontginnen en gebruiken van lithium in Chili voor nationale en buitenlandse ondernemingen.

De Chileense minister van Mijnbouw, Baldo Prokurica, gaf een inleiding over de situatie van de mijnbouw in Chili. Hij wees erop dat mijnbouw de belangrijkste economische activiteit in Chili is. De afgelopen jaren viel er in de mijnbouwsector een kleine terugval te noteren, maar de resultaten van 2018 laten zien dat de sector in dat jaar een groei van 5,2% kende. Dit is duidelijk hoger dan de economische groei van Chili in 2018 (ongeveer 4%). De minister voegde eraan toen dat Chili de op één na grootste producent van lithium is ter wereld.

De economische situatie in Chili is de afgelopen dertig jaar sterk verbeterd. Terwijl 30 jaar geleden niet minder dan 40% van de bevolking onder de armoedegrens leefde, is dat cijfer tot op heden gedaald tot 8,6%. Omwille van deze economische bloei is Chili nu in staat om zich te gaan focussen op onderzoek en ontwikkeling van innovatieve technologieën.

ATACAMA – EEN WOESTIJN VAN MOGELIJKHEDEN

De Chileense regering is van mening dat de lithium- en koperreserves van het land zeer nuttig kunnen zijn voor de ontwikkeling van schone energie. Zoals de manager van het bedrijf SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) zegt: “In het noorden van Chili bevindt zich 52% van de lithiumreserves en 28% van het koper in de wereld. Noord-Chili is ook de plaats op aarde met de meeste zonnestraling. We hebben een geweldige kans op het vlak van elektromobiliteit en met de uitdagingen omtrent het verlagen van de emissies wereldwijd. Prognoses van de totale lithiumvraag zijn ongeveer 700.000-1.000.000 ton lithiumcarbonaat gelijk tegen het jaar 2026.

OPROEP VOOR GESPECIALISEERDE PRODUCENTEN

Deze oproep maakt deel uit van het contract tussen CORFO en SQM, met betrekking tot de exploitatie van lithium in de Salar de Atacama. De belangrijkste reden om nu interesse te tonen als bedrijf is omdat SQM deze bedrijven een preferentiële prijs zal geven tot en met 2030. Deze prijs zal 20% goedkoper zijn dan de marktprijs. Daarnaast zullen deze bedrijven toegang krijgen tot 25% van de jaarlijkse lithiumvoorraad van SQM, en dit ook tot 2030. 25% van deze voorraad is gelijk aan 29 000 ton Lithium carbonaat.

CORFO wil met deze oproep vooral tijdens het productieproces van Lithium meer economische waarde leveren aan goederen en diensten.

Men verwacht van de geïnteresseerde kandidaten dat zij ervaring hebben in het produceren van producten zoals lithiumkathodes of onderdelen hiervan, componenten van lithiumbatterijen, lithiumzouten of zelfs de eindproducten van de waardeketen. Daarnaast is het ook belangrijk voor CORFO dat het projectvoorstel van de kandidaten betrekking heeft op de versterking van menselijk kapitaal, de bevordering van de circulaire economie en dat de kandidaat bereid is om te investeren in lokale R&D.

Hiermee wil CORFO van Chili een relevante wereldspeler maken in de productie, marketing, ontwikkeling van toegevoegde waarde en productieketen rond lithium. Het wil inspelen op de groeiende vraag voor elektrische auto's en hybride voertuigen en op wereldwijde trends om het gebruik van niet-conventionele hernieuwbare energiebronnen (NCRE) te bevorderen.

SAVE THE DATE

Er zijn enkele belangrijke data waarmee geïnteresseerde bedrijven rekening moeten houden:

• 5 april 2019: start van openbare aanbesteding (op website van CORFO)

• Mei en juni 2019: internationale roadshows waarbij men meer informatie zal geven

• Juni 2019: georganiseerde tour door Atacama woestijn voor geïnteresseerde bedrijven

• 4 november 2019: deadline om zich als geïnteresseerde voor te stellen

• 15 januari 2020: bekendmaking van de resultaten.

Meer informatie kunt u vinden in de presentatie van CORFO in bijlage (in het Spaans) en op de website van Corfo.

4 april 2019

Bijkomende informatie