U bent hier

Meest recente ontwikkelingen op economisch en handelsvlak tussen Indonesië en de EU

INDONESIË - EU: ECONOMISCHE & HANDELSONTWIKKELINGEN (december 2022)

De Indonesische uitvoer (zonder olieproducten) blijft het goed doen met een groei van 28% op jaarbasis. De groei van slechts 6% tussen november 2021 en november 2022 wijst er echter op dat er problemen in het verschiet liggen. Deze worden duidelijk wanneer men de invoergegevens bekijkt van de aankoop van consumptiegoederen, de intermediaire goederen en de kapitaalgoederen die in november op jaarbasis lager scoorden.

De in- en uitvoerhandel tussen Indonesië en de Europese Unie groeide in de periode januari-november 2022 met ongeveer 1%.

Op 21 december 2022 kondigde president Joko Widodo aan dat Indonesië de uitvoer van bauxieterts tegen juni 2023 zou verbieden. In 2022 was Indonesië de vijfde grootste producent ter wereld van bauxieterts, dat voornamelijk naar China wordt uitgevoerd.

Indonesië is officieel in beroep gegaan tegen de recente beslissing van het WTO-panel om het verbod op de uitvoer van nikkelerts te verwerpen. De regering van Indonesië voert aan dat het uitvoerverbod essentieel is geweest voor de bevordering van de binnenlandse productie van hoogwaardige, van nikkel afgeleide producten.

Indonesië en de Euraziatische Economische Unie (EEU) zijn onderhandelingen begonnen over een vrijhandelsovereenkomst. Leden van de EEU zijn Rusland, Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan en Kirgizië. De overeenkomst zal betrekking hebben op de handel in goederen, handelsbevordering en economische samenwerking.

Het ministerie van Handel in Indonesië meldt dat tijdens de twaalfde onderhandelingsronde in december 2022 aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de CEPA-onderhandelingen tussen Indonesië en de Europese Unie, voor wat betreft financiële diensten. Het ministerie van Handel meldt tevens dat president Joko Widodo en de voorzitter van de Europese Unie zijn overeengekomen om de onderhandelingen versneld af te ronden. Bijgevolg zijn voor 2023 vier onderhandelingsrondes gepland.

De Federation of European Sporting Goods (FESI) heeft de Indonesische minister van Economische Zaken ontmoet om te bespreken hoe bedrijfsorganisaties kunnen bijdragen aan de afronding van de onderhandelingen over de CEPA. President Joko Widodo heeft de coördinerend minister van Economische Zaken, Airlangga Hartarto, opdracht gegeven de CEPA-onderhandelingen in 2023 af te ronden.

Het ministerie van Industrie heeft een stimuleringsregeling aangekondigd voor de aankoop van elektrische auto's en elektrische motorfietsen. Kopers van EV-auto's zullen een stimulans van 80 miljoen IDR (4.800 euro) ontvangen, terwijl kopers van EV-motorfietsen een subsidie van 8 miljoen IDR (480 euro) zullen ontvangen. Deze stimuleringsmaatregelen zullen alleen gelden voor, in eigen land geproduceerde auto's en motoren.

De regering van Indonesië heeft haar prioriteiten aangekondigd bij de bevordering van het gebruik van binnenlandse producten in de nationale economie. De inspanningen zullen worden opgevoerd om het gebruik van binnenlandse producten en diensten bij overheidsopdrachten te bevorderen. Ten tweede zal het belang van binnenlandse producten voor de economische groei op grote schaal worden overgebracht door middel van nationale voorlichtingscampagnes. Ten derde zal de regering haar controle-inspanningen opvoeren om ervoor te zorgen dat de nationale doelstellingen worden gehaald.

NIEUWS VOOR EXPORTEURS VANUIT EUROPA

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen gemakkelijker een certificaat van vereiste lokale inhoud verkrijgen bij overheidsopdrachten.

Het ministerie van Industrie herhaalde zijn bezorgdheid over de onzekerheid van de nationale verwerkende industrie ten opzichte van de penetrerende buitenlandse industrieën, te midden van de slappe vraag van mondiale hoofdmarkten zoals de VS en de EU. Een van de maatregelen van het ministerie van Industrie is de certificeringsfaciliteit voor lokale inhoudseisen (TKDN) ter bescherming van de lokale industrieën, met name kleine en middelgrote ondernemingen die 4,4 miljoen eenheden vertegenwoordigen oftewel 99,7% van de totale nationale industrie en 66% van de werkgelegenheid. Dit TKDN-certificaat is verplicht wanneer een bedrijf zijn producten wil weergeven in de elektronische catalogus van goederen en diensten van de regering (LKPP E-catalogus).

Het ministerie van Industrie heeft bij Verordening nr. 46 van 2022 betreffende bepalingen en procedures voor de berekening van binnenlandse componentniveauwaarden voor kleine industrieën het TKDN-certificeringsproces voor plaatselijke kmo's versoepeld door de duur van het proces tot maximaal vijf dagen te beperken en de kosten te schrappen. Volgens deze verordening moeten kmo's een zelfbeoordeling uitvoeren via een nationaal industrieel informatiesysteem (SIINas). Vier TKDN-componenten, namelijk directe materialen met een TKDN-waarde van 24%, directe arbeid (10%), indirecte fabriekskosten (4%) en ontwikkelingskosten (2%) zouden worden geverifieerd met de, via het SIINas meegedeelde resultaten. Het behaalde resultaat moet ten minste 25% bedragen, waarvan 40% de ingevoerde producten met dezelfde producten uit de E-catalogus van LKPP zal elimineren. Het ministerie van Industrie heeft zich ten doel gesteld tegen 2023, 2 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen in de elektronische catalogus van LKPP op te nemen, met een potentiële markt van 40% voor overheidsopdrachten. Volgens het ministerie van Industrie worden kleine en middelgrote ondernemingen gedefinieerd als ondernemingen met een maximaal bedrijfskapitaal van 5 miljard IDR of bijna 350.000 euro, exclusief grond en gebouwen voor bedrijfsruimten.

Bron: Kompas

Het ministerie van Industrie heeft drie prioriteiten vastgesteld om binnenlandse producten te versterken ten opzichte van buitenlandse producten.

Tijdens de werkvergadering van het P3DN-programma (Expansion of the Domestic Products) waarbij sectoroverschrijdende vakministeries betrokken waren, heeft het ministerie van Industrie, als hoofd van het P3DN-team, drie hoofdprioriteiten vastgesteld om de marktaanwezigheid van lokale producten te versterken.

De eerste actie is het geven van prioriteit aan binnenlandse producten bij overheidsopdrachten door middel van activiteiten voor businessmatching tussen lokale industrieën en relevante ministeries en overheidsinstellingen. Het Ministerie van Industrie streeft ernaar om dankzij deze activiteiten de doelstelling van 400 biljoen IDR (bijna 30 miljard euro) of 40% van de totale uitgaven voor overheidsopdrachten te overschrijden. Voorts heeft het Ministerie van Industrie twee ministeriële verordeningen uitgevaardigd. Verordening nr. 43 van 2022 betreffende procedures voor de aanwijzing van een onafhankelijk controle-orgaan om het aantal controle-organen uit te breiden. Ten tweede is er Verordening nr. 46 van 2022 betreffende bepalingen en procedures voor de berekening van de binnenlandse componentwaarden voor kleine industrieën om de toegang van kmo-producten tot overheidsopdrachten aanzienlijk te vergemakkelijken.

Ten tweede heeft het Ministerie van Industrie het belang van binnenlandse producten breed benadrukt bij de eigenaars van de staatsbegroting en het grote publiek, onder meer in het onderwijsprogramma op het niveau van de lagere en middelbare school. Ten derde zal de regering het toezicht op haar aanbestedingspraktijken binnen de centrale of regionale overheden op zich nemen en dit zal worden uitgevoerd door de auditcommissie van de BPKP (Raad voor financieel toezicht en ontwikkeling). Het toezicht op staatsbedrijven zal worden uitgeoefend door het ministerie van Staatsbedrijven.

Bron: Kontan, Ministerie van Industrie

20 januari 2023

Bijkomende informatie