U bent hier

Meer kleur voor Vlaamse export tijdens eerste halfjaar 2021

Na exportdalingen in januari (-8,83%) en februari (-4,26%) volgde in maart uiteindelijk een “verlossende” exportstijging (+22,14%). Het werd een recordmaand maart, die het eerste exportkwartaal van 2021 net in de groene cijfers wist te tillen (+2,78%).
April 2021 bracht een maandklim van liefst 53,54% tegenover april 2020 tot 30,9 miljard euro en mei 2021 bevestigde met een vooruitgang van maar liefst 51,50%. Ook in juni bleef de Vlaamse uitvoer, met een bedrag van 33,9 miljard euro, hoge toppen scheren met een stijging van 37,8% ten opzichte van juni 2020. Ook vergeleken met juni 2019 steeg de Vlaamse maanduitvoer 28%.
Daarnaast kleurde in juni ook de invoer (31,2 miljard euro) felgroen met 36,5% stijging t.o.v. juni 2020 (22,9 miljard euro).

Cumuleren we de eerste zes maanden van 2021, dan oogt de situatie almaar positiever met 179,8 miljard euro aan Vlaamse export, 32,8 miljard euro meer of 22,30% hoger dan na 6 maanden in 2020, toen de echte “covidmaanden” maart, april en zeker ook mei de Vlaamse export onderuit haalden, het begin van een reeks gitzwarte maanden met dieprode exportcijfers.
Aan de invoerzijde waren 6 maanden import in 2021 goed voor 168,4 miljard euro of 20,99% meer dan de 139,1 miljard euro in de gelijknamige periode van 2020.

Op basis van zes maanden cijfers kunnen we al gewag maken van een positieve trend voor 2021. De verwachte heropleving na de “coronaklappen” sinds maart-april 2020 blijkt dus effectief een feit.

Voor België gaf de NBB in een persbericht ook al algemene voorlopige raming voor juli 2021 vrij en die is in elk geval alweer bijzonder positief:

“In juli 2021 groeiden de uitvoer (+19,9 %) en de invoer (+14,6 %) nog zeer sterk in vergelijking met de overeenstemmende periode van 2020, zij het iets minder sterk dan in de vorige maanden. De vertraging is nu ook zichtbaar op het gemiddelde voor de laatste 3 beschikbare maanden – mei, juni en juli 2021 – maar de handel blijft in die periode krachtig toenemen met 29,9 % voor de uitvoer en met 28,3 % voor de invoer (zie onderstaande grafiek). Over de eerste zeven maanden van het jaar nam het gecumuleerde bedrag van de uitvoer toe met 18,4 % (tot € 251 miljard) en dat van de invoer met 16,5 % (tot € 233,7 miljard). Vergelijken we met de eerste zeven maanden van 2019 om de impact van de ineenstorting van de handel in 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie buiten beschouwing te laten, dan is de groei 6 % voor de uitvoer en 2,2 % voor de invoer. Dit bevestigt voor de tweede opeenvolgende maand dat de totale waarde van de handel in 2021 volledig is hersteld van de crisis in 2020.

Naar land bleef de handel met de Europese landen, en in het bijzonder met Duitsland en Nederland, de belangrijkste motor van de groei in de maanden mei tot juli 2021. Ook de uitvoer naar Azië, en voornamelijk naar Japan en India deed het goed. De groei van de uitvoer naar Japan is bijna volledig te danken aan de COVID-vaccins terwijl voor India deze werd aangedreven door diamant. De terugval in de uitvoer naar China is te wijten aan een afname van de uitvoer van metalen. Qua product droegen de uitvoer van chemische en farmaceutische producten en de invoer van minerale producten het sterkst bij tot de groei.”

Laten we ook voor de Vlaamse export even vergelijken met de eerste 6 maanden van 2019, een onverdachte pre-pandemieperiode, dan lag de tussentijdse uitvoer tot juni 2021 toch ook 8,5% hoger en steeg ook de invoer 4% boven het peil van S1-2019.

24 september 2021