U bent hier

Marktstudie - Ondernemen over de Grens Nederland-Vlaanderen, obstakels en oplossingen

Grensoverschrijdend ondernemen is een thema dat vooral in grensregio’s, zoals in Nederland en Vlaanderen, veel aandacht krijgt. Voor ondernemers in de grensregio’s is een buurland een grote potentiële nieuwe of uitbreidingsmarkt voor zowel afzet als arbeidskrachten. Voor veel bedrijven zorgt een proces van internationalisering op de langere termijn voor meer innovatie, betere financiële prestaties en meer veerkracht. Op de korte termijn kunnen zij in dit proces veel obstakels tegenkomen die vragen om creatief ondernemerschap.

SEOR heeft op verzoek van de provincie Noord-Brabant, VNO-NCW Brabant-Zeeland en Flanders Investment & Trade (FIT) geïnventariseerd welke obstakels ondernemers van MKB/KMO-bedrijven tegenkomen bij grensoverschrijdend ondernemen in het grensgebied Noord-Brabant/Zeeland en Vlaanderen. Ook zijn mogelijke oplossingen en tips voor andere ondernemers in kaart gebracht. Naast deskresearch en een online enquête onder ondernemers zijn twintig diepte-interviews met Nederlandse en Vlaamse ondernemers uitgevoerd.

29 mei 2020