U bent hier

Jubeljaar 2025 in Rome gaat gepaard met grote infrastructuurprojecten

Het Vaticaanse Jubeljaar in 2025 nadert en er is grote verwachting onder de gelovigen van over de hele wereld.

Vaticaanse Jubeljaren vinden om de 25 jaar plaats en zijn bedoeld als ‘bijzonder jaar van genade’, waarin de Kerk de gelovigen de mogelijkheid biedt om een volle aflaat te verkrijgen. Traditioneel begint een Jubeljaar net voor Kerst en eindigt het op Driekoningen van het volgende jaar.

Het vorige ‘echte’ Jubeljaar vond in 2000 plaats. Toen stroomden ongeveer 25 miljoen pelgrims en toeristen naar Rome. In 2015 was er uitzonderlijk nog een ‘buitengewoon’ Heilig Jaar van Barmhartigheid, een initiatief van paus Franciscus.

De meest bekende rite is de opening van de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek door de Paus, enkele dagen later gevolgd door deze van de heilige deuren van de andere pauselijke basilieken of basilica maior, met name de San Giovanni in Laterano, de San Paolo Fuori le Mura en de Santa Maria Maggiore.

Die deuren gaan enkel open tijdens het Jubeljaar, waarna ze vervolgens weer voor 25 jaar verzegeld worden.

In de aanloop naar het Jubeljaar grijpen in de Città eterna heel wat werkzaamheden plaats. Recent presenteerden de burgemeester van Rome Roberto Gualtieri en premier Georgia Meloni, die werd vertegenwoordigd door secretaris Alfonso Mantovano, in Palazzo Chigi het geïntegreerde interventieprogramma ter voorbereiding van dit belangrijke gebeuren.

Om de miljoenenstroom van extra bezoekers naar Rome te kunnen opvangen, investeren de stad Rome, het Vaticaan en de regio Lazio samen miljarden voor de verbetering van de mobiliteit, de veiligheid, het toerisme, de civiele bescherming en andere aspecten. Het programma beoogt de stad toegankelijker en duurzamer te maken, niet enkel het centrum, maar ook de buitenwijken. Alles samen worden de uitvoeringskosten geraamd op 2,3 miljard euro.

Het geïntegreerde interventieprogramma ter voorbereiding van het Jubeljaar omvat 87 als essentieel bepaalde projecten en bestrijkt volgende themagebieden:

  • Toegankelijkheid en mobiliteit; gericht op het verbeteren van de mobiliteitsinfrastructuur ten dienste van de jubileumlocaties en de hele stad, met bijzondere aandacht ook voor perifere gebieden; 
  • Herontwikkeling en versterking; gericht op de heraanleg en het buitengewoon onderhoud van de jubileumlocaties, cultuurgoederen en de openbare ruimte van de stad, zowel in het centrum als in de periferie;
  • Ontvangst en participatie; gewijd aan de uitbreiding van ontvangststructuren voor pelgrims en burgers, voor de organisatie van grote evenementen in het kader van het Jubileumjaar en de activering van initiatieven voor gastvrijheid, ontmoeting en participatie;
  • Omgeving en territorium; gericht op de herontwikkeling en activering van landzorginterventies, met bijzondere aandacht voor de waterwegen en de groene zones van de stad;
  • Caput Mundi; gewijd aan de herontwikkeling en restauratie van het culturele en stedelijke erfgoed en van de complexen van hoge historisch-architectonische waarde in de stad Rome, de verbetering van de archeologische routes, de herontwikkeling van locaties in perifere gebieden, van parken, historische tuinen, villa's en fonteinen en de digitalisering van culturele diensten.

Deze 87 infrastructuurprojecten dienen tegen december 2024 te worden voltooid. Een hele uitdaging...

Zo gaat bijvoorbeeld bijzondere aandacht naar betere toegangsroutes; de interventies omvatten onder meer een nieuwe onderdoorgang aan Piazza Pia, de heraanleg van voetpaden, pleinen en markten, en de heraanleg van de omgeving rond de stations San Pietro en Roma Termini. Voorzien zijn ook de restauratie van de antieke muren ter hoogte van de Porta Angelica,  de bruggen over de Tiber en verbeteringen in het station Roma Fiumicino.

De herontwikkeling van de perifere stedelijke gebieden omvat o.a. onderhoudswerken op het hoofdwegennet dat Rome binnenkomt en het gemeentelijk wegennet. In de zone Tor Vergata is de voltooiing van de grote eventruimte Vele della Città dello Sport voorzien.

Mobiliteitswerken zijn gepland op het kruispunt A24-Tangenziale Est. Het openbaar vervoer ATAC wordt versterkt met moderne bushaltes en een CMMS zal Smart Maintenance verzorgen. Nieuwe metrotreinen op de lijnen A en C , en nieuwe hybride en methaanbussen zijn voorzien.

Er volgen interventies aan de Tibermuren, in parken en historische tuinen, aan de openbare verlichting en de camerabewakingssystemen.  Bijzondere aandacht gaat naar natuurzones, parken, waterwegen en fonteinen.

Kortom, het Interventieplan voor het Jubileumjaar 2025 heeft zich tot doel gesteld de tientallen miljoenen pelgrims die naar Rome zullen reizen op de best mogelijke manier te verwelkomen, de stad toegankelijker, duurzamer en inclusiever te maken, in lijn met de boodschap van hoop, universele broederschap en vertrouwen die paus Franciscus centraal wil stellen in het Jubeljaar. Doel is, om interventies gericht op mobiliteit en modernisering te combineren met de inzet voor milieuzorg en sociale integratie. Om die reden gaan de investeringen niet enkel naar de plaatsen dicht bij de basilieken, maar ook naar de buitenwijken. Voor Rome vormt het plan een buitengewone kans: niet alleen om de ontvangst van miljoenen bezoekers op een evenement van mondiaal belang efficiënt te verzekeren, maar ook om structurele verbeteringsinterventies in de stad uit te voeren die in de loop van de tijd zullen blijven ten voordele van alle Romeinen.

Een Interventieplan, dat doorslaggevend zou kunnen zijn bij Rome’s ambitie om de World Expo 2030 te organiseren. Vier landen hebben hun kandidatuur ingediend: de Republiek Korea (Busan), Italië (Rome), Oekraïne (Odessa) en Saudi-Arabië (Riyad). De projectonderzoeksfase voor World Expo 2023 is momenteel aan de gang, met elke kandidaat die een gedetailleerd kandidatuurdossier heeft ingediend bij BIE. Het gastland wordt gekozen door de BIE-lidstaten, verzameld in een Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in november 2023. 

In het uitgewerkte programmavoorstel zijn de uitvoeringsonderwerpen van de verschillende interventies voor het Jubileumjaar geïdentificeerd; de uitvoering van het programma werd verdeeld over een groot aantal competente entiteiten rationae materiae.

Wenst u meer te weten over de projecten en de aanbestedingen ter uitvoering ervan? FIT Rome maakt u graag gedetailleerde inlichtingen en nuttige contacten over.

6 maart 2023