U bent hier

Invoerregels Iran: bijgewerkte lijst voor verboden importproducten

De import van bepaalde goederen in Iran is verboden en wordt jaarlijks door het Iraanse ministerie van Industrie, Mijnbouw & Handel herzien. De lijst van zogenaamde niet-essentiële en luxe HS-codes kan worden gewijzigd op verzoek van het Iraanse bedrijfsleven of de verantwoordelijke instanties. 

Formeel moet deze maatregel de binnenlandse Iraanse productie en fabricage beschermen. In 2018, na de herinvoering van de Amerikaanse sancties en de noodzaak van deviezenbesparende maatregelen, verbood de Hoge Staatsraad voor Economische Coördinatie de invoer van 1339 niet-essentiële en luxe HS-codes, gecategoriseerd onder prioriteitsgroep 4. Door toevoeging van producten met vergelijkbare lokale productie, werd het aantal verboden HS-codes tegen het einde van hetzelfde jaar verder verhoogd tot 1392. De lijst, die jaarlijks wordt herzien, werd in de volgende jaren verder bijgewerkt tot uiteindelijk 1550 HS-codes in 2022. Bovenop dit cijfer zijn nog eens 600 HS-codes van prioriteitsgroep 27 onderworpen aan een tijdelijk verbod waarvoor een secundaire strenge herziening nodig is bij ontvangst van de invoeraanvraag. 

Op basis van de HS-code kan u nakijken of uw product mag ingevoerd worden in Iran. Bepaalde kleding, textiel, voedsel voor huisdieren, huishoudapparaten, landbouwproducten met een soortgelijke lokale productie en luxeproducten zoals muziekinstrumenten behoren tot de verboden producten (prioriteitsgroep 4). Tot prioriteitsgroep 27 behoren ook producten zoals alle soorten vis (voor consumptie), siervogels, honden en katten, oesters, soep, bouillon en aanverwante producten, tandreinigingsmateriaal, doodskisten, zijdedraad, zonneboilers, ingewanden en pens van dieren. 

Om te controleren of uw product mag worden ingevoerd worden in Iran, zoekt u de betreffende HS-code op in het excel-bestand of neemt u contact op met ons FIT-kantoor in Teheran
 

17 oktober 2022

Bijkomende informatie