U bent hier

Investeringsklimaat in Montenegro

Bijgevoegde documenten behandelen het investeringsklimaat in Montenegro. U vindt er o.m. informatie over het fiscaal beleid, het belastingsysteem en de internationale economische akkoorden die het land afgesloten heeft. Verder wordt aandacht besteed aan de verschillende stimuli en ondersteuningsmaatregelen die aan investeerders aangeboden worden. Tot slot vindt u een overzicht van de belangrijkste investeringsprojecten die op dit ogenblik lopende zijn en een staalkaart van de buitenlandse bedrijven die al in Montenegro aanwezig zijn.  

30 maart 2017

Bijkomende informatie