U bent hier

Internationale sancties tegen Iran versoepeld

Met de instemming van het Internationaal Atoomagentschap werd op 16 januari de laatste klip gerond voor de inwerkingtreding van het historische akkoord van 14 juli 2015 over het nucleaire programma van Iran. Dat akkoord, dat tussen Iran en zes grootmachten werd afgesloten, bepaalt dat in ruil voor de afbouw van het Iraanse nucleaire programma, de meeste internationale sancties tegen het land worden opgeheven.

Dit betekent concreet dat er een significante versoepeling komt voor de export naar Iran, invoer vanuit Iran en doorvoer via Iran van een groot aantal producten, dat een heel aantal personen en entiteiten waarmee geen handel kon gedreven worden van de ‘verboden lijst’ worden geschrapt, dat de meeste Iraanse banken weer zullen kunnen aansluiten op het internationaal betalingsverkeer,....

Na jaren van economisch isolement, vindt Iran dus opnieuw aansluiting bij de wereldeconomie. Het versoepelen van de economische sancties tegen het land, zal voor een stevige economische boost zorgen. Iran krijgt meteen toegang tot miljarden dollars die eerder bevroren werden, en het land kan opnieuw olie en gas exporteren. Europese bedrijven kunnen opnieuw normale handelsrelaties met Iran aanknopen en internationale financiële transacties worden weer mogelijk.

U vindt alle details bij onze collega's van de Dienst Controle Strategische Goederen.

17 januari 2016