U bent hier

Import van voedingsstalen in Thailand – fact sheets

De EU Delegation in Thailand maakte enkele nuttige fiches met betrekking tot de procedure voor de import van (voedings)stalen in Thailand.

Vlaamse bedrijven die deelnemen aan beurzen of events in Thailand zullen een procedure moeten volgen om stalen ter plaatse te krijgen.

Thailand kent slechts een zeer beperkte vrijstelling toe voor maximaal 3 eenheden of maximaal 2 kilogram. Voor alles wat daarboven ligt, zal een importprocedure moeten doorlopen worden en zullen de stalen ook onderhevig zijn aan invoertaksen, BTW en accijnzen. Het is de importeur die de procedure moet doorlopen (wat vanzelfsprekend de zaken compliceert voor Vlaamse bedrijven die nog geen importeur hebben).

Voor de import van stalen alcohol zal in de praktijk geen vrijstelling kunnen bekomen worden, en zal dus altijd een importlicentie moeten bekomen worden en taksen, BTW en accijnzen moeten betaald worden.

Voor specifieke voedingsproducten zullen ook specifieke goedkeuringen en procedures nodig zijn via de daarvoor bevoegde instanties. Meer details zijn te lezen in de verschillende fiches.

De EU Delegation bezorgde ons volgende fact sheets:

  • Customs procedures for the import of samples into Thailand for trade fairs and exhibitions
  • Procedure for the import authorisation of alcoholic beverages and wines into Thailand
  • Procedures for the import authorization of samples of food and food products into Thailand
  • Procedures for the import authorization of samples of animal products into Thailand
  • Procedures for the import authorization of samples of plant and plant products into Thailand
  • Procedures for the import authorization of samples of fish and fishery products into Thailand
7 april 2021